Ngành Sư phạm tiếng Anh

Ngành Sư phạm tiếng Anh

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140231; Mã trường: DDF; Năm bắt đầu tuyển sinh: 0

II. GIỚI THIỆU

Chương trình cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh đào tạo trình độ cử nhân có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có thái độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục, các trường đại học, cao đẳng, các trường trung học và trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

1. Chuẩn kỹ năng ngoại ngữ
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học
Đạt chuẩn đầu ra bậc 5 Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 Khung Năng lực Châu Âu đối với tiếng Anh;
Đạt chuẩn đầu ra bậc 2 Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương A2 Khung Năng lực Châu Âu đối với các ngoại ngữ khác theo yêu cầu về ngoại ngữ 2.
2. Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học
Nắm bắt được các nguyên tắc sử dụng công nghệ hỗ trợ công tác chuyên môn trong dạy và học ngoại ngữ;
Khám phá, khai thác và thực hành sử dụng các công nghệ hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, dạy và học ngoại ngữ.
Thiết kế và tạo ra các nguồn tài nguyên (resources) và tài liệu hỗ trợ hiệu quả cho công tác học tập, nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ.
3. Kiến thức
3.1. Kiến thức chung
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học
Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin, đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;
Nắm vững kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng phù hợp với ngành được đào tạo;
Vận dụng được các kiến thức đã học đê lý giải các hiện tượng xã hội và thực tiễn công việc một cách khoa học.
Tiến hành được các công việc nghiên cứu khoa học về các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo.
3.2. Kiến thức chuyên ngành
Kiến thức ngôn ngữ
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học
Tích lũy được kiến thức nền tảng về Ngôn ngữ Anh (ngữ âm, ngữ pháp; hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa, từ vựng) để phục vụ công tác thực tiễn cũng như để học các chương trình sau đại học ở trong và ngoài nước;
Nắm vững được kiến thức nền tảng về Ngôn ngữ Anh (ngữ âm, ngữ pháp; hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa, từ vựng) để sử dụng thông thạo trong quá trình giao tiếp và lý giải các hiện tượng ngôn ngữ;
Vận dụng được kiến thức nền tảng về Ngôn ngữ Anh (ngữ âm, ngữ pháp; hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa, từ vựng) vào kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ một cách thuần thục ở cấp độ 5 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương C1 theo khung CEFR.
Kiến thức văn hóa xã hội
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học
Tích lũy được kiến thức cơ bản về các vấn đề văn hóa xã hội (địa lý, văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, y tế ...) của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, các nước trong khu vực Đông Nam Á;
Phân tích đối chiếu ở mức độ cơ bản các vấn đề văn hóa xã hội (địa lý, văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, y tế ...) của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, các nước trong khu vực Đông Nam Á với Việt Nam;
Vận dụng được kiến thức nền tảng về văn hóa xã hội của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, các nước trong khu vực Đông Nam Á vào các tình huống giao tiếp ngôn ngữ và giảng dạy có yếu tố giao thoa văn hóa.
Kiến thức chuyên ngành
Tích lũy được các kiến thức cơ bản về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ;
Phân tích, tổng hợp được các kiến thức cơ bản về giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ;
Vận dụng được kiến thức đã học để thực hiện hiệu quả các chương trình giảng dạy chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ;
Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếng Anh) trong công việc có liên quan đến chuyên ngành giảng dạy một cách trôi chảy, thông suốt trong các ngữ huống thông thường của thực tiễn nghề nghiệp;
Sử dụng được kiến thức ngôn ngữ và chuyên ngành để đánh giá các ngôn ngữ văn bản sử dụng trong nghề nghiệp, trong thực tiễn dạy và học, và các văn bản hồ sơ học tập của sinh viên.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy tiếng Anh tại các trường phổ thông hoặc đảm nhận các công việc nhà giáo dục, nghiên cứu về ngôn ngữ Anh tại các trường đại học, cao đẳng, các công việc nhà quản lý, chuyên viên về ngoại ngữ, đặc biệt là ngoại ngữ cho các tổ chức giáo dục, các đơn vị hành chính sự nghiệp.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 23 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2021 23 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 27.45 N1 >= 9.2;TTNV <= 2
2020 45 D01 26.40 N1 >= 9; TTNV <= 1
2019 45 D01 23.63 N1 >= 8.8;TTNV <= 2
2018 45 D01 21.95 N1 >= 5.8;TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 11 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2021 11 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 27.88

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh