Ngành Sư phạm tiếng Pháp

Ngành Sư phạm tiếng Pháp

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140233; Mã trường: DDF; Năm bắt đầu tuyển sinh: 0

II. GIỚI THIỆU

Chương trình cử nhân ngành sư phạm tiếng Pháp đào tạo trình độ cử nhân có đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng giảng dạy tiếng Pháp ở các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo khác, đáp ứng được những yêu cầu xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

1. Về kiến thức
Có kiến thức về nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin, đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn.
Đạt trình độ ngoại ngữ 2 cấp độ 3 (theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam) đối với ngoại ngữ 2 là tiếng Anh, hoặc cấp độ 2 đối với các ngoại ngữ 2 khác.
Phát triển các kỹ năng thuyết trình, khả năng tư duy, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tranh luận...
Nắm vững những kiến thức cơ bản về Văn hóa Việt Nam, qua đó phát huy ý thức và trách nhiệm đối với di sản văn hóa của dân tộc.
Nắm vững kiến thức thực hành tiếng Việt.
Nắm vững những kiến thức khái quát về đất nước và văn học ở những giai đoạn khác nhau của nước Pháp và một số nước khác trong Cộng đồng Pháp ngữ.
Hiểu rõ những khái niệm cơ bản trong ngữ âm tiếng Pháp, các quy luật ngữ âm, trọng âm, ngữ điệu để hoàn thiện mức độ chuẩn xác về phát âm của bản thân.
Đạt trình độ tiếng Pháp cấp độ 4 (theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam).
Có kiến thức về tâm lý giáo dục và quản lý giáo dục.
Có kiến thức về lý luận dạy học ngoại ngữ và các phương pháp giảng dạy tiếng Pháp.
2. Về kỹ năng
Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin phục vụ cho công việc thực tế.
Có khả năng làm nghiên cứu khoa học về các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo.
Có khả năng giao tiếp, xác định và giải quyết vấn đề trong công việc.
Có khả năng tham gia vào các cộng đồng đa ngôn ngữ.
Giao tiếp bằng tiếng Pháp (nghe, nói, đọc, viết) trôi chảy và phù hợp ở các tình huống công việc và giao tiếp xã hội.
Vận dụng các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, trả lời phỏng vấn, làm việc nhóm…
Có khả năng tổ chức công việc theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học, tự tổ chức hoạt động làm việc cá nhân và theo nhóm.
Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, tâm lý, giáo dục, phương pháp dạy học vào các tình huống dạy học tiếng Pháp.
Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy.
Có khả năng thiết kế và thực hiện các bài kiểm tra đánh giá ở các hình thức khác nhau, phù hợp với mục đích yêu cầu kiểm tra và đánh giá.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Nắm vững nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao.
Có ý thức cao và coi trọng việc ứng dụng sáng tạo các lý thuyết và kỹ năng giảng dạy vào tình huống cụ thể tại lớp học.
Có ý thức việc tổ chức lớp thành môi trường sư phạm lành mạnh để phát triển các mối quan hệ thầy-trò tích cực.
Có mong muốn đổi mới phương pháp dạy-học để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy.
Có cam kết nhiệt thành trong việc phát triển kế hoạch không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy tiếng Pháp tại các trường phổ thông, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo khác hoặc đảm nhận được công việc hoặc vị trí công tác cấp chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan phục vụ đối ngoại, các sở ngoại vụ.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 20 D01; D03; D96; D78 16.54 TTNV <= 3
2018 20 D01; D03; D96; D78 17.28 TTNV <= 6

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D03: Văn + Toán + Tiếng Pháp
     - D78: Văn + Anh + KHXH
     - D96: Toán + Anh + KHXH