Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201; Mã trường: DDI; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2017

II. GIỚI THIỆU

Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu để phân tích, thiết kế, xây dựng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin; ứng dụng, nghiên cứu và thiết kế, lập trình thành thạo và năm bắt nhanh các ngôn ngữ, công nghệ mới; sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin.

- Nắm vững các khối kiến thức căn bản được đào tạo, có kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng phổ biến;
- Có khả năng tự học, tiếp cận và tự nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin mới;
- Có khả năng làm việc nhóm, tham gia phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. Có khả năng quản trị hệ thống máy tính trong phạm vi doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Có khả năng phân tích phân tích, thiết kế và lập trình giải quyết các bài toán ứng dụng thực tiễn trong phạm vi các tổ chức kinh tế xã hội vừa và nhỏ;
- Có khả năng phân tích, thiết kế, điều hành hệ thống thông tin trong cơ quan; lập trình ứng dụng hỗ trợ trong chuyên môn và quản lý; thiết kế website và quản lý hệ thống giao dịch điện tử; quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server, MySQL...;
- Có trình độ tiếng Anh đạt bậc 3 hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin như:
+ Kỹ sư tin học trong các công ty chuyên về công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm, và nội dung số.
+ Nghiên cứu viên trong các trường đại học hay viện nghiên cứu có liên quan đến công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin.
+ Lập trình viên, phân tích viên, thiết kế đồ họa và sản phẩm tuyền thông đa phương tiện, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, kiểm thử viên phần mềm, quản trị mạng, nghiên cứu viên.
+ Xây dựng và lãnh đạo công ty khởi nghiệp có ứng dụng hay phát triển sản phẩm có liên quan đến công nghệ thông tin (phát triển phần mềm, giải pháp mạng,...).

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 130 A00; A01; D01; D90 19.75 TTNV <= 6
2018 170 A00; A01; D01; D90 17.00 TTNV <= 4

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 50 1. Toán + Vật lý + Hóa học; 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh; 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh; 4. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 22.80

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh