Ngành Công nghệ chế tạo máy

Ngành Công nghệ chế tạo máy

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510202; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1975

II. GIỚI THIỆU

Ngành Công nghệ Chế tạo máy thuộc Khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Ngành đào tạo gắn liền với công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) được coi là nhiệm vụ trung tâm, quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện nay. CNH, HĐH phải gắn liền với kinh tế tri thức, phát triển bền vững. Sự phát triển của các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn, như điện, cơ khí, tự động, vật liệu… phải đủ khả năng để tham gia toàn cầu hóa và đẩy nhanh CNH, HĐH công – nông nghiệp, nông thôn, các ngành kinh tế, dịch vụ khác. Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Công nghệ Chế tạo máy phù hợp với các vị trí công việc: + Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành tại các đơn vị sản xuất trong công nghiệp; chế tạo máy móc, thiết bị. + Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất, chế tạo; kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang bị dây chuyền và thiết bị tự động hóa phục vụ trong lĩnh vực cơ khí. Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực cơ khí. + Giảng dạy các môn học của chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy ở các trường Đại học, Cao đẳng. + Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa sản xuất ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Đại học và Cao đẳng. + Sau khi tốt nghiệp chương trình này có thể dự tuyển chương trình đào tạo thạc sỹ cùng ngành và các ngành gần.

"Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Chế tạo máy Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Cơ khí chế tạo máy.
2. Có khả năng phân tích quá trình thiết kế - chế tạo chi tiết máy, hệ thống, thiết bị, dây chuyền sản xuất và các thành phần trong chế tạo máy.
3. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, ứng xử phù hợp; có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.
4. Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, công cụ tính toán, phân tích, hỗ trợ và vận hành các thiết bị trong thực hành cơ khí.
5. Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả.
6. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
7. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế các sản phẩm cơ khí và lập kế hoạch, quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất cơ khí.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Công nghệ Chế tạo máy đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học kỹ thuật gắn với chuyên ngành và liên ngành để giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ, đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.
2. Có khả năng thử nghiệm các quá trình, hệ thống trong cơ khí và phân tích kết quả.
3. Có khả năng thiết kế chi tiết máy, hệ thống, thiết bị, dây chuyền sản xuất và các thành phần trong chế tạo máy.
4. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo; khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu; kỹ năng truyền đạt tri thức và sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn thông qua viết, thuyết trình, thảo luận; có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.
5. Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, công cụ tính toán, phân tích, hỗ trợ và vận hành các thiết bị trong thực hành cơ khí.
6. Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả.
7. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
8. Có khả năng phân tích, phát triển các sản phẩm cơ khí đáp ứng các yêu cầu về khả năng chế tạo, sức khoẻ, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội.
9. Có khả năng tổ chức, quản trị; quản lý và cải tiến các hoạt động sản xuất cơ khí."

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Công nghệ Chế tạo máy phù hợp với các vị trí công việc:
 Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành tại các đơn vị sản xuất trong công nghiệp; chế tạo máy móc, thiết bị.
 Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất, chế tạo; kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang bị dây chuyền và thiết bị tự động hóa phục vụ trong lĩnh vực cơ khí.
 Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.
 Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa sản xuất ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Đại học và Cao đẳng.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Công nghệ Chế tạo máy phù hợp với các vị trí công việc:
 Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành tại các đơn vị sản xuất trong công nghiệp; chế tạo máy móc, thiết bị.
 Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất, chế tạo; kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang bị dây chuyền và thiết bị tự động hóa phục vụ trong lĩnh vực cơ khí.
 Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.
 Giảng dạy các môn học của chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy ở các trường Đại học, Cao đẳng.
 Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa sản xuất ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Đại học và Cao đẳng.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2021 90 " A00;  A01" 23.85 TO >= 7.6;LI >= 8;TTNV <= 2
2020 180 A00;  A01 24.00 TO >= 8; LI >= 6.75; TTNV <= 2
2019 190 A00; A01 20.50 TO >= 7;LI >= 6;TTNV <= 1
2018 130 A00; A01 19.00 TO >= 6;LI >= 5.5;TTNV <= 1

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 40 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 25.74

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh