Ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp - Ngoại ngữ Nhật)

Ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp - Ngoại ngữ Nhật)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201A; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

II. GIỚI THIỆU

"Chương trình đào tạo CNTT theo định hướng trở thành Kỹ sư có trình độ tương đương với Kỹ sư đào tạo tại Nhật, có đủ khả năng làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Nội dung chuyên môn CNTT được các xây dựng dựa trên các kinh nghiệp của các giảng viên Việt Nam và Nhật Bản, và dựa trên chuẩn kỹ năng CNTT của Nhật.
Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo và một số kỹ năng nghề nghiệp khác nhằm trang bị đủ các kỹ năng cũng như văn hóa làm việc trong môi trường Nhật Bản.
Tiếng Nhật và Tiếng Nhật chuyên ngành được đưa vào chương trình đào tạo với mục đích đào tạo người học tốt nghiệp ra trường 100% đạt tối thiểu trình độ N3 tiếng Nhật. Tiếng Nhật được dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm người bản xứ, và trong chương trình có nhiều môn chuyên ngành được dạy hoàn toàn bằng Tiếng Nhật do các chuyên gia người Nhật đảm nhiệm.
Sinh viên CNTT sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các Doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, còn có nhiều cơ hội học tập tiếp ở bậc cao học, tiến sĩ tại các trường đại học tại nước Nhật và các nước phát triển Châu Âu và Bắc Mỹ."

"Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Thông tin (Ngoại ngữ Nhật) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ và kỹ thuật để giải quyết và nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
2. Có khả năng áp dụng các nguyên lý trong tính toán cũng như trong các ngành liên quan để phân tích vấn đề, thiết kế, thực hiện và đánh giá các giải pháp Công nghệ thông tin.
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản.
4. Có khả năng thể hiện ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các đánh giá dựa trên các nguyên tắc về đạo đức và pháp lý.
5. Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm khi tham gia vào các dự án Công nghệ thông tin.
6. Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường quốc tế, đặc biệt trong các doanh nghiệp Nhật Bản; có trình độ ngoại ngữ N3 trở lên hoặc tương đương.
7. Có khả năng hình thành ý tưởng, lựa chọn, thiết kế, tích hợp, đánh giá giải pháp và quản trị hệ thống công nghệ thông tin trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
8. Có khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án công nghệ thông tin.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Công nghệ Thông tin (Ngoại ngữ Nhật) đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội.
2. Có khả năng phân tích vấn đề tính toán phức tạp và áp dụng các nguyên lý trong tính toán cũng như trong các ngành liên quan để thiết kế, thực hiện và đánh giá các giải pháp Công nghệ thông tin.
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản.
4. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp - chuyên sâu; có khả năng lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới; sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
5. Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm khi tham gia vào các dự án thực tế của doanh nghiệp, có kỹ năng truyền đạt tri thức.
6. Có khả năng giao tiếp chuyên sâu trong môi trường quốc tế, đặc biệt trong các doanh nghiệp Nhật bản; có trình độ ngoại ngữ N2 trở lên hoặc tương đương.
7. Có khả năng hình thành ý tưởng, lựa chọn, thiết kế, tích hợp, đánh giá và quản trị hệ thống công nghệ thông tin dựa trên phân tích yêu cầu của người dùng, doanh nghiệp trong bối cảnh xã hội và môi trường.
8. Có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
"

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

"Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Công nghệ Thông tin (Ngoại ngữ Nhật) phù hợp với các vị trí công việc:
 Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng, …);
 Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản;
 Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Thông tin (Ngoại ngữ Nhật) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ và kỹ thuật để giải quyết và nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
2. Có khả năng áp dụng các nguyên lý trong tính toán cũng như trong các ngành liên quan để phân tích vấn đề, thiết kế, thực hiện và đánh giá các giải pháp Công nghệ thông tin.
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản.
4. Có khả năng thể hiện ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các đánh giá dựa trên các nguyên tắc về đạo đức và pháp lý.
5. Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm khi tham gia vào các dự án Công nghệ thông tin.
6. Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường quốc tế, đặc biệt trong các doanh nghiệp Nhật Bản; có trình độ ngoại ngữ N3 trở lên hoặc tương đương.
7. Có khả năng hình thành ý tưởng, lựa chọn, thiết kế, tích hợp, đánh giá giải pháp và quản trị hệ thống công nghệ thông tin trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
Có khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án công nghệ thông tin.
"