Ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

Ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

II. GIỚI THIỆU

"Chương trình đào tạo CNTT đạt chuẩn AUN-QA được thiết kế theo hướng hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, các chuyên gia doanh nghiệp cùng tham gia quá trình giảng dạy, hướng dẫn Đồ án, thực tập ... để đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, thực hành, thực tập.
Về chương trình đào tạo,được thiết kế theo dựa trên học phần cốt lõi nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng về CNTT. Các học phần tự chọn là các hướng đào tạo chuyên sâu CNTT ứng dụng. Chương trình học được thiết kế theo hướng giảm thời gian học lý thuyết, tăng cường thời lượng học và thực hành ngay tại doanh nghiệp; tổ chức việc dạy học theo mô hình “Học theo dự án (Project Based Learning - PBL)” giúp sinh viên đáp ứng các tiêu chuẩn về kiến thức và các kỹ năng như khả năng giải quyết vấn đề, tự học, tự nghiên cứ, tư duy phản biện, sáng tạo cũng như giao tiếp và làm việc nhóm.
Sinh viên CNTT sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các Doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, còn có nhiều cơ hội học tập tiếp ở bậc cao học, tiến sĩ tại các trường đại học tại các nước phát triển Châu Âu và Bắc Mỹ.
"

"Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản và công nghệ để giải quyết và nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
2. Có khả năng áp dụng các nguyên lý trong tính toán cũng như trong các ngành liên quan để phân tích vấn đề, thiết kế, thực hiện và đánh giá các giải pháp Công nghệ thông tin.
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp.
4. Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
5. Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường quốc tế và đa văn hóa; có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương.
6. Có khả năng hình thành ý tưởng, lựa chọn, thiết kế, tích hợp, đánh giá và quản trị hệ thống công nghệ thông tin trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
7. Có khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án công nghệ thông tin.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội.
2. Có khả năng phân tích vấn đề tính toán phức tạp và áp dụng các nguyên lý trong tính toán cũng như trong các ngành liên quan để thiết kế, thực hiện và đánh giá các giải pháp Công nghệ thông tin.
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp.
4. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp - chuyên sâu; có khả năng lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới; sử dụng các chiến lược học tập phù hợp, có kỹ năng truyền đạt tri thức.
5. Có khả năng giao tiếp chuyên sâu trong môi trường quốc tế và đa văn hóa; có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương.
6. Có khả năng hình thành ý tưởng, lựa chọn, thiết kế, tích hợp, đánh giá và quản trị hệ thống công nghệ thông tin dựa trên phân tích yêu cầu của người dùng, doanh nghiệp trong bối cảnh xã hội và môi trường.
7. Có kỹ năng tổ chức, quản lý có hiệu quả và cải tiến các hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
"

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

"Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) phù hợp với các vị trí công việc:
 Lập trình viên: phát triển sản phẩm phần mềm (phân tích nghiệp vụ, thiết kế phần mềm, lập trình phần mềm, kiểm thử phần mềm, quản lý dự án công nghệ thông tin…)
 Chuyên viên quản trị hệ thống Mạng: quản trị mạng, quản trị hệ thống công nghệ thông tin, an toàn thông tin…
 Chuyên viên quản trị Hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin doanh nghiệp, phân tích và khai phá dữ liệu…
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) phù hợp với các vị trí công việc:
 Lập trình viên: phát triển sản phẩm phần mềm (phân tích nghiệp vụ, thiết kế phần mềm, lập trình phần mềm, kiểm thử phần mềm, quản lý dự án công nghệ thông tin…)
 Chuyên viên quản trị hệ thống mạng: quản trị mạng, quản trị hệ thống công nghệ thông tin, an toàn thông tin…
 Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin doanh nghiệp, phân tích và khai phá dữ liệu…
 Giảng viên, nghiên cứu viên về nhóm ngành Công nghệ thông tin.
"

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2021 40 " A00;  A01" 27.20 TO >= 9;LI >= 8.25;TTNV <= 1
2018 150 A00; A01 23.00 TO >= 7;LI >= 7.25;TTNV <= 1

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh