Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7580210; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2019

II. GIỚI THIỆU

Ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng – Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng là ngành được bắt đầu đầu đào tạo từ năm 2019 với chương trình đào tạo (CTĐT) do 3 khoa Xây dựng cùng phối hợp thực hiện. Trên cơ sở kết quả khảo sát các bên liên quan, nhu cầu cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật hạ tầng xây dựng hiện đang thiếu hụt trầm trọng; đặc biệt trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, xã hội, việc quy hoạch, xây dựng và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước cùng với xu hướng hội nhập quốc tế trong ngành xây dựng hiện nay. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng hướng đến đào tạo Kỹ sư vừa thành thạo các chuyên môn cơ bản vừa có khả năng phát triển năng lực và làm việc trong môi trường quốc tế.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ và kỹ thuật trong thực hành, phân tích, thiết kế, thi công, đánh giá và nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật.
2. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp;
3. Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
4. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT và ít nhất một công cụ tính toán cơ bản ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng.
5. Có khả năng làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp hiệu quả.
6. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương.
7. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch, quản lý điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học, kỹ thuật gắn với ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng nói riêng, ngành xây dựng nói chung nhằm phân tích, thiết kế, thi công, nghiên cứu và giải quyết hiệu quả các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ, sản phẩm, quy trình, hệ thống trong lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn và các ràng buộc về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội.
2. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp;
3. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu.
4. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT và ít nhất một công cụ tính toán và mô phỏng chuyên sâu ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng.
5. Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả; có kỹ năng truyền đạt tri thức.
6. Có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn, có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương.
7. Có kỹ năng tổ chức, quản trị; có khả năng quản lý hiệu quả và nghiên cứu cải tiến thiết kế, thi công và khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng phù hợp với các vị trí công việc:
 Trở thành cán bộ kỹ thuật, có khả năng phối hợp trong khảo sát, thiết kế và thi công các hạng mục thuộc lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật;
 Tham gia thực hiện đồ án thiết kế và các công việc ở công trường xây dựng, có thể tham gia quản lý các dự án thuộc lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật;
 Làm việc ở các Công ty tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công và các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng phù hợp với các vị trí công việc:
 Trở thành cán bộ kỹ thuật/ quản lý/ nghiên cứu, có khả năng phối hợp trong khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý và nghiên cứu các hạng mục thuộc lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật;
 Làm chủ nhiệm đồ án thiết kế, chỉ huy trưởng công trường, trưởng các Ban quản lý dự án lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật;
 Làm việc ở các Công ty tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, các Ban quản lý và khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật, các trường Đại học và Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2021 20 " A00;  A01" 17.05 TO >= 6.6;LI >= 4.75;TTNV <= 2
2020 30 A00;  A01 15.50 TO >= 6; LI >= 3.25; TTNV <= 3
2019 120 A00; A01 15.35 TO >= 5.2;LI >= 4.25;TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 15 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 17.40
2020 30 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 16.00

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh