Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520207; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1988

II. GIỚI THIỆU

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông của Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã có gần 35 năm kinh nghiệm đào tạo. Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông cung cấp các kiến thức liên quan đến nguyên lý, phương pháp thiết kế và phát triển các thiết bị, hệ thống điện tử và viễn thông, bao gồm các mảng: lập trình hệ thống; phân tích và thiết kế các mạch điện tử và vi mạch tích hợp, các hệ thống nhúng và hệ thống Internet vạn vật (IoT); phân tích, thiết kế, vận hành và tối ưu hóa các thiết bị và hệ thống thông tin trong mạng di động, mạng thông tin quang, hệ thống vi ba – vệ tinh,…; phân tích và thiết kế các hệ thống xử lý tín hiệu/hình ảnh, các hệ thống dựa trên trí tuệ nhân tạo,…

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức Toán, khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ vào thực hành, phân tích, thiết kế, đánh giá và nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.
2. Có khả năng tiến hành các thí nghiệm, phân tích và biểu diễn dữ liệu, sử dụng các kiến thức kỹ thuật để đưa ra các kết luận.
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
4. Có khả năng lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
5. Có khả năng làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp hiệu quả và sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.
6. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
7. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch, quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức Toán, khoa học cơ bản, kỹ thuật gắn với ngành và liên ngành nhằm phân tích, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông về sản phẩm, quy trình, hệ thống, công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội.
2. Có khả năng thiết kế, tiến hành các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và đưa ra các kết luận.
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu.
4. Có khả năng lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
5. Có khả năng làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp hiệu quả và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông; có khả năng truyền đạt tri thức.
6. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
7. Có kỹ năng tổ chức, quản trị; có khả năng quản lý hiệu quả và cải tiến các hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông có khả năng làm việc tại các vị trí liên quan đến thiết kế, vận hành, quản lý thiết bị và hệ thống trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông cho các công ty và tập đoàn quốc tế như Intel, Samsung, ACV, Foster, Shinho, Uniquify, Renesas, eSilicon, Savarti, Unitec, Bosch, FirstSolar, Broadcom,… và các công ty trong nước như VTN-NET3, Viễn thông các tỉnh thành Việt Nam, MobiPhone, Viettel, FPT, Đài truyền hình, truyền thanh Việt Nam và các Đài truyền hình, truyền thanh tỉnh thành, Tổng công ty điện lực VN (EVN),…
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông có khả năng làm việc tại các vị trí liên quan đến nghiên cứu, thiết kế, vận hành, quản lý thiết bị và hệ thống, và quản trị trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông cho các công ty và tập đoàn quốc tế như Intel, Samsung, ACV, Foster, Shinho, Uniquify, Renesas, eSilicon, Savarti, Unitec, Bosch, FirstSolar, Broadcom,… và các công ty trong nước như VTN-NET3, Viễn thông các tỉnh thành Việt Nam, MobiPhone, Viettel, FPT, Đài truyền hình, truyền thanh Việt Nam và các Đài truyền hình, truyền thanh tỉnh thành, Tổng công ty điện lực VN (EVN),…

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2021 30 " A00;  A01" 25.25 TO >= 8.2;LI >= 7.75;TTNV <= 7
2018 180 A00; A01 19.25 TO >= 6;LI >= 5.5;TTNV <= 3

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 40 A00 ;A01 27.12
2021 15 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 27.15

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh