Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7580205; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1995

II. GIỚI THIỆU

Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông (tên cũ là Xây dựng Cầu đường) thuộc khoa Xây dựng Cầu đường quản lý bắt đầu đào tạo năm 1986. Đến nay đã có gần 6000 kĩ sư tốt nghiệp ngành này và đang đóng góp công sức ở các vị trí công việc khác nhau trong xây dựng hệ thống giao thông của đất nước. Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông sẽ được học tập, rèn luyện kỹ năng với các công việc chuyên môn từ khảo sát, thiết kế đến thi công, quản lý, khai thác vận hành công trình cầu đường bộ và các công trình giao thông khác. Với tầm quan trong của ngành giao thông vận tải trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước cùng với xu hướng hội nhập quốc tế trong ngành xây dựng hiện nay. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông hướng đến đào tạo Kỹ sư vừa thành thạo các chuyên môn cơ bản vừa có khả năng phát triển năng lực và làm việc trong môi trường quốc tế.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, cơ sở ngành, công nghệ và kỹ thuật đáp ứng thiết kế, thi công các công trình giao thông và nghiên cứu các vấn đề thực tế cơ bản.
2. Có khả năng giải quyết các yêu cầu kỹ thuật cơ bản thuộc lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng các công trình giao thông.
3. Có khả năng sử dụng công cụ mô phỏng trong lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng các công trình giao thông.
4. Có khả năng thực hiện các thí nghiệm và diễn giải dữ liệu thí nghiệm đối với công trình giao thông.
5. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp và ứng xử chuyên nghiệp.
6. Có đạo đức và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp.
7. Có khả năng làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp hiệu quả.
8. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn, đạt trình độ TOEIC 450 hoặc tương đương.
9. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
10. Có khả năng hình thành ý tưởng thiết kế, thi công và vận hành khai thác các công trình giao thông trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội, môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, cơ sở ngành, công nghệ và kỹ thuật nhằm đáp ứng thiết kế, thi công các công trình giao thông và nghiên cứu các vấn đề liên ngành thực tế phát sinh.
2. Có khả năng phát hiện, phân tích, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề kỹ thuật công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực công trình giao thông
3. Có khả năng sử dụng các công cụ tính toán và mô phỏng chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế, thi công, kiểm định, quản lý khai thác và nghiên cứu các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực công trình giao thông.
4. Có khả năng lập kế hoạch, thực hiện thí nghiệm, phân tích thống kê và diễn giải dữ liệu thí nghiệm đối với công trình giao thông.
5. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp và ứng xử nghề nghiệp chuyên nghiệp.
6. Có đạo đức và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp; Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu.
7. Có khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo; có khả năng giao tiếp hiệu quả; có kỹ năng truyền đạt tri thức.
8. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn, đạt trình độ TOEIC 600 hoặc tương đương
9. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
10. Có khả năng hình thành ý tưởng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý, quản trị, cải tiến và vận hành khai thác có hiệu quả các công trình giao thông trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội, môi trường.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông phù hợp với các vị trí công việc chuyên ngành tại:
 Công ty Tư vấn thiết kế công trình giao thông
 Công ty Thi công các công trình giao thông
 Các đơn vị tư vấn giám sát
 Các đơn vị thi công công trình xây dựng
 Phòng thí nghiệm
 Phòng quản lý kinh tế hạ tầng, Quản lý đô thị tại các Huyện, Thị trấn
 Ban quản lý dự án các Tỉnh, thành phố
 Giảng dạy tại các Trường dạy nghề, Cao đẳng
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông phù hợp với các vị trí công việc chuyên ngành tại:
 Công ty Tư vấn thiết kế công trình giao thông
 Công ty Thi công các công trình giao thông
 Các đơn vị tư vấn giám sát, kiểm định
 Các đơn vị thi công công trình xây dựng
 Phòng thí nghiệm
 Phòng quản lý kinh tế hạ tầng, Quản lý đô thị tại các Huyện, Thị trấn
 Ban quản lý dự án các Tỉnh, thành phố.
 Sở Xây dựng, Sở giao thông, UBND các Huyện, Tỉnh, Thành phố
 Các đơn vị tư vấn kiểm định công trình xây dựng, công trình giao thông
 Viện nghiên cứu, Trường dạy nghề, Cao đẳng, đại học
 Các đơn vị tư vấn, thi công các công trình xây dựng liên doanh với nước ngoài

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2021 30 " A00;  A01" 21.00 TO >= 8;LI >= 6.25;TTNV <= 3
2018 120 A00; A01 16.50 TO >= 6;LI >= 5.25;TTNV <= 6

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 14 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 22.48

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh