Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520118; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2019

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm, Kỹ sư ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp được trang bị tốt kiến thức cơ sở kỹ thuật và chuyên ngành cần thiết về tối ưu hóa, quản lý hệ thống sản xuất và dịch vụ, kinh tế, và kỹ thuật – kiến thức tổng quan các ngành khác như cơ khí, điện, công nghệ thông tin, logistics và chuỗi cung ứng – nhằm phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai và vận hành hiệu quả các hệ thống sản xuất và dịch vụ.

1.Kiến thức và lập luận ngành
- Áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ theo yêu cầu cụ thể thuộc lĩnh vực kỹ thuật hệ thống công nghiệp.
- Lập kế hoạch và thực hiện các thí nghiệm, phân tích, đánh giá và diễn giải dữ liệu thí nghiệm thu nhận được từ hệ thống công nghiệp;
- Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ phần mềm kỹ thuật hiện đại để giải quyết các vấn đề thực tế;
2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp
- Nhận ra nhu cầu và sở hữu khả năng học tập suốt đời;
- Tổ chức, triển khai và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa lĩnh vực;
- Hiểu biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;
- Giao tiếp ngoại ngữ trong công việc một cách hiệu quả;
3. Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường và quá trình sáng tạo
- Nhận dạng, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực hệ thống công nghiệp;
- Đánh giá được tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội;
- Thiết kế quy trình hệ thống công nghiệp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và các ràng buộc về kinh tế, môi trường và xã hội;

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp có thể làm việc trong nhà máy, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, xây dựng, logistics, trường học, bệnh viện, ….
1. Kỹ sư kế hoạch: Lập kế hoạch sản xuất của nhà máy hoặc các đơn vị
2. Kỹ sư quản lý chất lượng: Tham gia xây dựng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng trong các đơn vị
3. Kỹ sư năng suất: cải tiến các hệ thống sản xuất nhằm giảm chi phí và tăng năng suất lao động
4. Kỹ sư quản lý dự án: hoạch định và theo dõi tiến độ dự án
5. Kỹ sư quản lý sản xuất, cung ứng vật tư, kho vận, logistics

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 60 A00; A01 15.25 TO >= 6;LI >= 4.75;TTNV <= 1

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh