Ngành Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao)

Ngành Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520320CLC; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2001

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm.
Kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường có năng lực:
- Hiểu biết tốt về kinh tế, chính trị, pháp luật, xã hội; Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực môi trường để nhận biết các vấn đề môi trường cấp bách trong cuộc sống, nhận dạng được các bất cập và hướng giải quyết
- Khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực môi trường; Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu, tư duy sáng tạo và đánh giá các vấn đề liên quan đến môi trường; khả năng làm việc độc lập, khả năng thích ứng cao, tư duy hệ thống, tự học, học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường hoặc các lĩnh vực khác có liên quan; trung thực, chuyên nghiệp với ngành nghề.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả; có khả năng viết và giao tiếp bằng ngoại ngữ trong công việc; thành thạo công nghệ thông tin đáp ứng công tác chuyên môn và các lĩnh vực liên quan.
- Khả năng tính toán thiết kế kỹ thuật các hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm theo hướng tiếp cận hiệu quả về kinh tế và bền vững thân thiện môi truờng; khả năng tổ chức thực hiện, vận hành hiệu quả các công trình bảo vệ môi trường.

1. Áp dụng kiến thức về toán, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào lĩnh vực môi trường
2. Áp dụng các kiến thức bổ trợ về chính trị, kinh tế và xã hội phù hợp với yêu cầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
3. Áp dụng các kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường.
4. Thể hiện tư duy phản biện và tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề kỹ thuật, khả năng lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
5. Thực hành được trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật chuyên ngành
6. Xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường; có khả năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, phân tích và diễn giải dữ liệu.
7. Thành lập, tổ chức làm việc nhóm hiệu quả giải quyết các vấn đề đa ngành.
8. Giao tiếp hiệu quả trong công việc thông qua thuyết trình, đối thoại và làm việc trong các nhóm đa ngành.
9. Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, đọc tài liệu và thuyết trình các vấn đề chuyên ngành.
10. Phác thảo ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành các công trình bảo vệ môi trường.
11. Sử dụng các phương pháp, công cụ kỹ thuật phù hợp cần thiết cho chuyên ngành; có kỹ năng khởi nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Đảm nhiệm công việc tại các công ty, các cơ quan doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường: thiết kế, thi công, quản lý các công trình bảo vệ môi trường, xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và chất thải rắn...
Kiểm soát ô nhiễm môi trường, quản lý các hệ thống xử lý chất thải thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sản xuất và kinh doanh như: Chi cục quản lý môi trường, các trung tâm kỹ thuật, công nghệ môi trường, Công ty Môi trường đô thị, Các ban quản lý các khu công nghiệp, Công ty tư vấn thiết kế, Các nhà máy xí nghiệp và các dự án xây dựng cơ bản...
Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn ở lĩnh vực xử lý, kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên phục vụ sự phát triển bền vững tại các Viện nghiên cứu, các công ty, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học...

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 25 A00; D07 16.45 TO >= 6.2;HO >= 5.75;TTNV <= 5

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - D07: Toán + Hóa học + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 1085 1009