Ngành Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

Ngành Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520115CLC; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1982

II. GIỚI THIỆU

Ngành Kỹ thuật Nhiệt đào tạo kỹ sư làm việc trong mọi lĩnh vực liên quan đến Nhiệt - Lạnh trong nền kinh tế quốc dân, thời gian học 4,5 năm. Với bề dày gần 40 năm đào tạo, khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Hiện tại nhu cầu tuyển dụng kỹ sư Nhiệt của các doanh nghiệp luôn lớn hơn số lượng tốt nghiệp hàng năm.

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, kỹ sư ngành Kỹ thuật nhiệt có khả năng:
1. Tiếp cận các công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực kỹ thuật nhiệt - lạnh, sử dụng các thiết bị hiện đại liên quan đến ngành;
2. Ứng dụng các kiến thức về khoa học cơ bản và cơ sở ngành khi nghiên cứu về ngành Kỹ thuật Nhiệt;
3. Phân tích và xử lý kết quả khảo sát, thực nghiệm để cải tiến quá trình sản xuất liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt;
4. Áp dụng kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành trong việc tư vấn, thiết kế, chế tạo, sửa chữa,vận hành các hệ thống, thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật nhiệt như hệ thống cấp nhiệt, lò hơi, lò công nghiệp, nhà máy nhiệt điện, sấy, lạnh, điều hòa không khí, năng lượng tái tạo…
5. Phối hợp và tổ chức làm việc theo nhóm có hiệu quả,
6. Trình bày các kết quả nghiên cứu, thiết kế, tính toán
7. Làm việc độc lập
8. Tự đào tạo, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn và nếu có điều kiện sẽ học tiếp sau đại học trong và ngoài nước,
9. Có những kiến thức cơ bản về xã hội và môi trường.
10. Tự đánh giá, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật thuộc ngành Kỹ thuật Nhiệt.
11. Sử dụng các công cụ máy móc hiện đại để giải quyết các bài toán kỹ thuật của ngành.
12. Sử dụng ít nhất một ngoại ngữ để bổ sung kiến thức ngành, trong giao tiếp

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tân kỹ sư có thể làm công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, xử lý môi trường tại các nhà máy, doanh nghiệp kinh doanh, chế tạo thiết bị nhiệt - lạnh, chế biến thực phẩm; Làm trong các cơ quan kiểm định an toàn lao động, sở Khoa học-Công nghệ, sở Tài nguyên-Môi trường ...; Tư vấn, thiết kế, giảng dạy, NCKH ở các Viện, trung tâm nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng liên quan đến ngành Kỹ thuật Nhiệt.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 45 A00; A01 15.50 TO >= 5;LI >= 4;TTNV <= 5
2018 45 A00; A01 15.05 TO >= 5.8;LI >= 4.75;TTNV <= 3

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 2300 2254