Ngành Kỹ thuật nhiệt

Ngành Kỹ thuật nhiệt

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520115; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1982

II. GIỚI THIỆU

Trải qua gần 40 năm đào tạo và phát triển, khoa Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh là một trong những cơ sở đào tạo kỹ sư Nhiệt-Lạnh hàng đầu của cả nước. Các kỹ sư ngành Kỹ thuật nhiệt đã có mặt trong hầu hết các ngành công nghiệp. Các kỹ sư được đào tạo có thể làm việc ở các nhà máy nhiệt điện, ở lĩnh vực nhiệt công nghiệp của các nhà máy chế biến thực phẩm, thủy hải sản, giấy, dầu khí, … và lĩnh vực lạnh như thiết kế, chế tạo và lắp đặt các hệ thống lạnh và điều hòa không khí. với tầm nhìn “Là một trong ba cơ sở đào tạo kỹ sư Nhiệt-Lạnh hàng đầu của cả nước, cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực Nhiệt-Lạnh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước” và sứ mạng “Khoa Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học về Nhiệt-Lạnh hàng đầu Việt nam và hướng đến hội nhập khu vực và thế giới”.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Nhiệt Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành nhiệt - lạnh bằng cách áp dụng các kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, kỹ thuật chuyên ngành;
2. Có khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể với việc xem xét các yếu tố sức khỏe cộng đồng, an toàn cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế;
3. Có khả năng giao tiếp hiệu quả và sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn;
4. Có khả năng nhận biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra những đánh giá sáng suốt, trên cơ sở xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội;
5. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm, tạo ra một môi trường hợp tác, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu;
6. Có khả năng phát triển và tiến hành thực nghiệm về lĩnh vực nhiệt - lạnh, phân tích, giải thích dữ liệu và đưa ra kết luận;
7. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt - lạnh;
8. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;
9. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo; tư duy khởi nghiệp; có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết; sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Nhiệt đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp của chuyên ngành bằng cách áp dụng các kiến thức về toán, khoa học, kỹ thuật chuyên ngành nhiệt - lạnh và kiến thức liên ngành cơ - nhiệt - điện;
2. Có khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật chuyên sâu để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể với việc xem xét các yếu tố sức khỏe cộng đồng, an toàn cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế;
3. Có khả năng giao tiếp hiệu quả, có kỹ năng truyền đạt tri thức và sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn;
4. Có khả năng nhận biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra những đánh giá sáng suốt, trên cơ sở xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội;
5. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm, tạo ra một môi trường hợp tác, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu;
6. Có khả năng phát triển và tiến hành thực nghiệm về lĩnh vực nhiệt - lạnh, phân tích, giải thích dữ liệu và đưa ra kết luận;
7. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành và quản trị các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt - lạnh chuyên sâu;
8. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thiết kế, phân tích, tính toán hệ thống thiết bị công nghệ nhiệt – lạnh;
9. Có khả năng tư duy phản biện; tư duy sáng tạo; tư duy khởi nghiệp; có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết; sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Nhiệt phù hợp với các vị trí công việc:
- Thiết kế, thi công và làm việc tại các nhà máy nhiệt điện ( than, khí,...);
- Thiết kế và thi công các hệ thống lạnh, điều hòa không khí cho các nhà máy, tòa nhà hiện đại,…;
- Kỹ thuật và kinh doanh cho các hãng điều hòa không khí;
- Thiết kế, thi công các hệ thống nhiệt- lạnh và làm việc tại các nhà máy công nghiệp: bia, thực phẩm, giấy, dầu khí, …
- Làm việc tại các trung tâm kiểm định an toàn.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Kỹ thuật Nhiệt phù hợp với các vị trí công việc:
- Thiết kế, thi công và làm việc tại các nhà máy nhiệt điện (than, khí,..);
- Thiết kế và thi công các hệ thống lạnh, điều hòa không khí cho các nhà máy, tòa nhà hiện đại,...;
- Kỹ thuật và kinh doanh tại các hãng điều hòa không khí;
- Thiết kế, thi công các hệ thống nhiệt- lạnh và làm việc tại các nhà máy công nghiệp: bia, thực phẩm, giấy, dầu khí, …;
- Làm việc tại các trung tâm kiểm định an toàn, cán bộ quản lý, nghiên cứu tại các sở Khoa học và Công nghệ, viện nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng;
- Giảng viên tại các trường đại học, dạy nghề về lĩnh vực nhiệt -lạnh.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2021 25 " A00;  A01" 23.65 TO >= 7.4;LI >= 8;TTNV <= 1
2018 90 A00; A01 18.50 TO >= 6;LI >= 5.25;TTNV <= 3

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 10 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 24.18

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh