Ngành Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

Ngành Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340420; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2020

II. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh đang đứng trước đòi hỏi phải nhanh chóng chuyển đổi mô hình hoạt động bằng cách tích hợp công nghệ, đặc biệt là các công nghệ mới liên quan đến dữ liệu, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đề xuất chương trình đào tạo cử nhân Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, nguyện vọng và mong muốn của sinh viên, cũng như định hướng, chiến lược phát triển của trường.
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh (DSBA - Data Science & Business Analytics) là ngành học liên ngành, kết hợp Toán - Thống kê, Kinh tế - Kinh doanh và Công nghệ thông tin, nhằm trang bị cho người học năng lực tổ chức, khai thác và phát triển các hệ thống dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong các doanh nghiệp. Chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh hướng tới các mục tiêu sau:
(1) Đào tạo các cử nhân kinh tế có đủ kiến thức và kỹ năng về khoa học dữ liệu ứng dụng trong kinh doanh, nhất là quản trị và khai thác dữ liệu lớn;
(2) Đào tạo các cử nhân kinh tế có năng lực phân tích kinh doanh, phát hiện các vấn đề trong hoạt động kinh doanh, quản lý và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách tối ưu và thông minh;
(3) Đào tạo các cử nhân kinh tế có năng lực hoạt động độc lập và phát triển cá nhân trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu kinh doanh.
Các năng lực quan trọng được tập trung trong chương trình đào tạo này là ứng dụng các tiến bộ của khoa học dữ liệu vào phân tích kinh doanh như phân tích và dự báo thị trường, phân tích và dự báo kết quả kinh doanh, phân tích hoạt động nội bộ, phân tích dữ liệu khách hàng… Ngoài ra, cử nhân ngành Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh cũng được trang bị các kỹ năng như tư duy độc lập, sáng tạo, khả năng hợp tác, giao tiếp quốc tế, phát hiện và giải quyết vấn đề, đáp ứng đủ năng lực để có thể thành công và phát triển sự nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0.

"PLO1 - Nắm vững kiến thức nền tảng về kinh tế - kinh doanh, quản lý và pháp luật để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp
PLO2 - Vận dụng kiến thức khoa học dữ liệu vào các hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp
PLO3 - Tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng dữ liệu trong hoạt động của doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ
PLO4 - Đề xuất giải pháp công nghệ liên quan đến ứng dụng nền tảng của khoa học dữ liệu cho doanh nghiệp
PLO5 - Áp dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn phục vụ các mục tiêu quản trị và kinh doanh
PLO6 - Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt trong môi trường kinh doanh
PLO7 - Có năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh
PLO8 - Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề kinh doanh
PLO9 - Tuân thủ pháp luật, các chuẩn mực xã hội và đạo đức nghề nghiệp"

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cử nhân tốt nghiệp ngành Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh có thể làm việc ở các vị trí sau:
- Chuyên viên quản trị và phân tích dữ liệu lớn;
- Chuyên viên phân tích và nghiên cứu thị trường;
- Chuyên viên phân tích dữ liệu tài chính, khách hàng;
- Chuyên viên tư vấn và phân tích kinh doanh;
- Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin kinh doanh và chăm sóc khách hàng;
- Tự khởi nghiệp liên quan đến ứng dụng công nghệ số tiên tiến trên nền tảng khoa học dữ liệu như AI, IoT, Big Data, Blockchain…
Ngoài ra, với biên độ ứng dụng nghề nghiệp rộng và linh hoạt, cử nhân ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh có thể tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và kiến thức có thể đảm nhận các vị trí như: giám đốc dữ liệu, giám đốc chăm sóc khách hàng, phụ trách hệ thống thông tin kinh doanh, v.v. Tiếp tục học tập lên các bậc học cao hơn như thạc sỹ quản trị kinh doanh, thạc sĩ về phân tích kinh doanh hay thạc sỹ chuyên sâu về khoa học dữ liệu.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 15 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh"
2021 20 A00 ; A01 ; D01 ; D90 25.50 TTNV <= 9
2020 25 A00; A01; D01; D90 23.50 TTNV <= 5

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 15 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh"
2021 20 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 24.00

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh