Ngành Công nghệ tài chính

Ngành Công nghệ tài chính

I. THÔNG TIN

Mã ngành: ; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2022

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ tài chính cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về lĩnh vực công nghệ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong bối cảnh kỷ nguyên số. Thông qua chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức cập nhật, am hiểu về công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính, có năng lực sáng tạo và các kỹ năng để có thể tạo ra sự đổi mới trong các hoạt động tài chính trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Chương trình này được áp dụng bằng hệ thống đào tạo tín chỉ với 134 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức đại cương, khối kiến thức khối ngành, khối kiến thức ngành và chuyên ngành. Phần kiến thức ngành là kiến thức chung về tài chính-ngân hàng và công nghệ nhằm giúp người học có kiến thức nền tảng toàn diện về các lĩnh vực này. Phần kiến thức chuyên ngành là những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ tài chính được đặt trong mối quan hệ tương tác với lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 3 đến 6 năm.

PLO1 - Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật vào giải quyết các vấn đề thực tiễn
PLO2 - Vận dụng được kiến thức nền tảng về công nghệ tài chính trong các tình huống kinh doanh khác nhau
PLO3 - Thực thi kế hoạch phát triển công nghệ tài chính trong các tổ chức khác nhau
PLO4 - Đề xuất được các giải pháp công nghệ giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính
PLO5 - Nhận diện được cơ hội kinh doanh khởi nghiệp Fintech
PLO6 - Giao tiếp, tương tác và phối hợp hiệu quả với các thành viên khác trong công việc.
PLO7 - Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong môi trường toàn cầu hóa
PLO8 - Triển khai thực hiện và quản lý các kỹ thuật công nghệ tài chính
PLO9 - Tuân thủ các chuẩn mực xã hội, đạo đức nghề nghiệp và thực thi trách nhiệm xã hội.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên ngành Công nghệ tài chính được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc trong lĩnh vực tài chính và công nghệ ở các doanh nghiệp và tổ chức, bao gồm:
- Các công ty Fintech, các công ty cung ứng dịch vụ tài chính, các công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ: phát triển sản phẩm tài chính (financial product developer), quản lý sản phẩm tài chính (financial product manager), quản lý dự án fintech (fintech project manager), cho vay ngang hàng (P2P lending), giao dịch và quản lý tiền mật mã (crypto trading and management), giao dịch thuật toán (algorithmic trader), dịch vụ ngân hàng mở (open banking), chuyên viên phân tích dữ liệu (data analyst).
- Các định chế tài chính: chuyên viên tư vấn đầu tư (investment analyst), quản lý danh mục đầu tư (portfolio manager), chuyên viên phân tích dữ liệu (data analyst).
- Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng: chuyên viên trong các bộ phận quản lý phát triển kinh tế số, các bộ phận liên quan đến quản lý và kiểm soát tài chính.
- Khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech hoặc làm việc trong các bộ phận phát triển sản phẩm và dịch vụ tại công ty khởi nghiệp Fintech.
- Giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Fintech tại các cơ sở giáo dục và cơ sở nghiên cứu. Ngoài ra, sinh viên ngành Fintech có nền tảng kiến thức vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn về lĩnh vực Fintech ở các trường trong và ngoài nước.