Ngành Kế toán

Ngành Kế toán

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340301; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1977

II. GIỚI THIỆU

Chương trình cử nhân kế toán được đào tạo tại Trường trong thời hạn 4 năm. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán có năng lực chuyên môn cao; có khả năng ứng dụng và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn; có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế; có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật
2. Áp dụng được những kiến thức về kế toán, kiểm toán và thuế
3. Đánh giá được các vấn đề về tài chính doanh nghiệp
4. Tổ chức được công tác kế toán trong các tổ chức
5. Có năng lực tổ chức, điều hành và làm việc nhóm
6. Có kỹ năng thuyết trình và giao tiếp
7. Có năng lực sử dụng ngoại ngữ
8. Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin
9. Có năng lực học tập suốt đời
10. Hình thành được tác phong làm việc chuyên nghiệp
11. Hình thành ý thức tuân thủ pháp luật
12. Có tinh thần trách nhiệm với công việc và với xã hội

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cử nhân kế toán có thể
Làm việc ở:
- Các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp: Đảm nhận các công việc liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, kiểm tra thuế, quản trị tài chính, dự toán và phân tích ngân sách; giám đốc tài chính.
- Các công ty kiểm toán, các công ty tư vấn kế toán, thuế
- Các ngân hàng, và tổ chức tài chính.
Đảm nhận các công việc:
- Kế toán viên, kiểm toán viên.
- Kế toán trưởng, trưởng nhóm kiểm toán, giám đốc tài chính.
- Chuyên viên phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, lập và phân tích ngân sách.
- Chuyên viên kiểm soát tài chính, tư vấn tài chính, quản trị ngân quỹ.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 210 A00; A01; D01; D90 21.00 TTNV <= 10
2018 270 A00; A01; D01; D90 18.50 TTNV <= 8

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 25000 24500