Ngành Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Ngoại thương)

Ngành Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Ngoại thương)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340120; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1992

II. GIỚI THIỆU

Chương trình trang bị người học những kiến thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào thế giới kinh doanh hiện đại. Chương trình tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên có khả năng kinh doanh trong môi trường quốc tế, đặc biệt chuyên sâu trong vực kinh doanh ngoại thương; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh.

1. Có thể áp dung các thuật ngữ, nguyên tắc, và lý thuyết trong lĩnh vực kinh tế học và lĩnh vực kinh doanh để phân tích hoạt động và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
2. Có thể nhận dạng ảnh hưởng của khác biệt về môi trường kinh doanh quốc tế lên hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu
3. Có thể thực hiện các nghiệp vụ trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cho kinh doanh xuất nhập khẩu như giao nhận và vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, và logistics quốc tế.
4. Có thể đề xuất các giải pháp để nâng cao kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.
5. Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn.
6. Có khả năng giao tiếp tốt bao gồm cả khả năng viết báo cáo và khả năng thuyết trình.
7. Có khả năng học tập suốt đời.
8. Có tư duy phản biện và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
9. Áp dụng các chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp trong phân tích và giải quyết các tình huống kinh doanh quốc tế.
10. Có trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Các doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến kinh doanh ngoại thương;
- Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa quốc tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm quốc tế;
- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
- Các cơ quan nghiên cứu và quản lý Nhà Nước về lĩnh vực ngoại thương;
- Các tổ chức quốc tế về nghiên cứu và phát triển thương mại quốc tế.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 165 A00; A01; D01; D90 24.00 TTNV <= 5
2018 200 A00; A01; D01; D90 21.25 TTNV <= 9

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 5000 4955