Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế phát triển)

Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế phát triển)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310101; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1975

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm. Cử nhân chuyên ngành Kinh tế phát triển có năng lực về chuyên môn để thực hiện công tác phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức và quản lý kinh tế - xã hội ở tầm quốc gia, địa phương, vùng, ngành và các tổ chức kinh tế - xã hội; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường

- Kiến thức: Kiến thức cơ bản về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Cách thức huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực để tạo ra năng lực sản xuất của nền kinh tế; Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phương pháp xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển KT-XH; Quản lý, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực thi các chính sách, chương trình, dự án phát triển KT-XH; Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế - xã hội
- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và truyền thông; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Kỹ năng phân tích; Kỹ năng hoạch định; Kỹ năng quản lý; Kỹ năng lãnh đạo.
- Thái độ và hành vi: Tuân thủ qui định của pháp luật; Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; Tinh thần phục vụ cộng đồng.
- Tin học: Đạt chuẩn sử dụng CNTT nâng cao.
- Ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 và tương đương.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Có thể làm việc ở các lĩnh vực: Kế hoạch và đầu tư, Kinh tế, Tài chính, Nhân lực, Tài nguyên môi trường, Đô thị, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội....; Các đơn vị kinh tế ở các cấp (Tỉnh, thành phố, Quận, huyện, xã, phường, doanh nghiệp...); Các ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, thương mại, du lịch...); Giảng dạy, nghiên cứu về Kinh tế

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 160 A00; A01; D01; D90 20.75 TTNV <= 8
2018 200 A00; A01; D01; D90 18.50 TTNV <= 8

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 12000 11352