Ngành Luật (Chuyên ngành Luật học)

Ngành Luật (Chuyên ngành Luật học)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7380101; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2010

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đại học ngành Luật, chuyên ngành Luật học được xây dựng và áp dụng từ năm 2010 với mục đích trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng để có thể nghiên cứu, xây dựng, thi hành pháp luật tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước và có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
Chương trình đào tạo chuyên ngành Luật học được áp dụng bằng hệ thống đào tạo tín chỉ với 134 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức đại cương, khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 3 đến 8 năm.
Với phạm vi hoạt động nghề nghiệp tương lai rất rộng, bao gồm cả khu vực công và khu vực tư, chuyên ngành Luật học đã, đang và sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo chuyên ngành Luật học tạo ra một nền tảng vững chắc để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể thực hiện các hoạt động pháp lý, pháp chế tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Sinh viên không chỉ được đào tạo chất lượng tốt về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp mà còn có được trang bị các kỹ năng về tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm để thích ứng với nhiều môi trường làm việc cũng như khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

PLO1 - Áp dụng được vào thực tiễn các kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật
PLO2 - Áp dụng được các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lí và kiến thức chuyên sâu của ngành luật học vào việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc
PLO3 - Vận dụng được kiến thức về tâm lý, xã hội trong quá trình giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chuyên ngành luật học
PLO4 - Có năng lực tư duy logic để phân tích các tình huống pháp lý trong thực tiễn; tra cứu và vận dụng văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết các tình huống thực tiễn
PLO5 - Có khả năng tư vấn pháp luật, tham gia phiên tòa, giải quyết các vụ án khiếu nại một cách hiệu quả
PLO6 - Có năng lực tổ chức, điều hành và làm việc nhóm
PLO7 - Có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc trong môi trường toàn cầu hóa
PLO8 - Sử dụng hiệu quả phần mềm, công nghệ thông tin và các công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn công việc
PLO9 - Hình thành ý thức tuân thủ pháp luật và có tinh thần trách nhiệm với công việc và với xã hội

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật học có cơ hội làm việc tại:
- Các cơ quan bảo vệ pháp luật như tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án … và cơ quan nhà nước khác từ trung ương xuống địa phương;
- Các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội;
- Các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý như văn phòng luật sư, văn phòng công chứng;
- Các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế cần nhân sự am hiểu pháp luật;
- Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về luật hoặc cần nhân sự am hiểu pháp luật.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 15 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh"
2021 15 A00 ; A01 ; D01 ; D96 24.75 TTNV <= 10
2020 55 A00; A01; D01; D96 23.00 TTNV <= 11
2019 65 A00; A01; D01; D90 20.00 TTNV <= 8
2018 75 A00; A01; D01; D90 18.00 TTNV <= 5

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 15 "1. Toán + Vật lí + Hóa học2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh"
2021 15 "1. Toán + Vật lí + Hóa học2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 24.00

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh
     - D96: Toán + Anh + KHXH