Ngành Marketing (Chuyên ngành Quản trị marketing)

Ngành Marketing (Chuyên ngành Quản trị marketing)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340115; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2002

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm.
Mục tiêu đào tạo và cung ứng các nhà quản trị và chuyên viên marketing chuyên nghiệp cho thị trường lao động quốc gia và quốc tế về lĩnh vực marketing với kiến thức khoa học nền tảng và kiến thức chuyên sâu về marketing, có khả năng thấu cảm khách hàng, nhận diện, giải quyết vấn đề và thực hiện các chức năng quản trị marketing, có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, tự nghiên cứu, phân tích và tư duy phản biện đủ để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa.

1. Áp dụng được kiến thức khoa học nền tảng về kinh tế, quản trị, xã hội và pháp luật trong công việc chuyên môn.
2. Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
3. Có năng lực học tập suốt đời
4. Sử dụng được ngoại ngữ trong công việc. IELTS tối thiểu 4.5 hoặc tương đương.
5. Có năng lực truyền thông hữu hiệu nhằm phục vụ tốt cho công việc
6. Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin cho các ứng dụng marketing. Đạt chuẩn sử dụng CNTT nâng cao theo qui định của Bộ CNTT&TT.
7. Có tư duy sáng tạo trong hoạt động marketing
8. Áp dụng các phương pháp nghiên cứu nhằm thấu cảm khách hàng đồng thời phát triển năng lực nghiên cứu và tự học
9. Đánh giá được các vấn đề hoặc cơ hội marketing bằng việc sử dụng các phân tích marketing thích hợp trong bối cảnh toàn cầu hóa
10. Xây dựng kế hoạch marketing ( phân đoạn thị trường- lựa chọn thị trường mục tiêu- định vị sản phẩm và Marketing mix) cho các doanh nghiệp và tổ chức trong môi trường marketing truyền thống và kỹ thuật số
11. Triển khai (implement) một cách sáng tạo kế hoạch marketing trong môi trường kinh doanh thực tiễn
12. Có đạo đức và ý thức trách nhiệm đối với công việc và cộng đồng.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có thể có cơ hội phát triển theo các mức độ thăng tiến nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, tổ chức từ nhân viên marketing đến các cấp quản trị trung gian và quản trị marketing cấp cao ở cấp độ quốc gia và quốc tế, bao gồm: Các cơ quan Nhà nước; các tổ chức phi chính phủ phụ trách các hoạt động về marketing; các doanh nghiệp và tổ chức và tại các công ty chuyên cung ứng dịch vụ marketing; Ngoài ra, những sinh viên theo học chuyên ngành Marketing cũng được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể tự khởi nghiệp cũng như theo học các bậc học cao hơn về lĩnh vực Marketing ở các trường trong và ngoài nước.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 125 A00; A01; D01; D90 22.75 TTNV <= 4
2018 150 A00; A01; D01; D90 19.75 TTNV <= 6

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 1500 1500