Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị tài chính)

Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị tài chính)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340101; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2007

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm. Cử nhân chuyên ngành Quản trị Tài chính có năng lực chuyên môn cao; có khả năng ứng dụng và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn; có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế; có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

+ Kiến thức: Thông hiểu về các loại và việc xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Nắm bắt các quyết định cơ bản trong hoạt động quản trị ở các lĩnh vực chức năng của doanh nghiệp. Ra quyết định đầu tư, tài trợ, và quản trị dòng ngân quỹ trong các doanh nghiệp. Thông hiểu thị trường và các định chế tài chính, quản trị rủi ro tài chính.
+ Kỹ năng: Khả năng thực hiện các chức năng của nhà quản trị về Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Đánh giá và Kiểm soát. Khả năng phân tích, hoạch định, và ra quyết định trong lĩnh vực tài chính. Kỹ năng làm việc theo nhóm và giải quyết vấn đề độc lập. Kỹ năng truyền thông, giao tiếp bằng lời nói, thuyết trình, qua văn bản và giao dịch với các công cụ truyền thông (điện thoai, e-mail).
+ Thái độ và hành vi: Có đạo đức nghề nghiệp vững vàng, ý thức pháp luật và trách nhiệm xã hội cao. Có tính tích cực, đam mê, kiên trì và chuyên nghiệp trong công việc.
+ Tin học: Đạt chuẩn sử dụng CNTT nâng cao.
+ Ngoại ngữ: IELTS tối thiểu 4.5 hoặc tương đương.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Chuyên ngành Quản trị Tài chính cung cấp cơ hội việc làm liên quan đến lĩnh vực tài chính, bao gồm:
- Nhà quản trị tài chính trong các doanh nghiệp, chịu trách nhiệm soạn thảo các báo cáo tài chính, lập kế hoạch và phân tích tài chính, xây dựng chính sách thuế, cổ tức, quản trị tín dụng, quản trị ngân quỹ, quản trị bảo hiểm và rủi ro.
- Nhà quản trị tài chính trong các tổ chức tài chính, có thể đảm nhiệm các vị trí như quản trị tín dụng, quản lý rủi ro, quản trị quan hệ khách hàng, phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính.
- Nhà quản trị tài chính trong các cơ quan chính phủ và phi chính phủ, các công việc liên quan đến dự toán ngân sách, đầu tư và tài trợ, qui định và luật thuế.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 290 A00; A01; D01; D90 22.00 TTNV <= 8
2018 350 A00; A01; D01; D90 19.50 TTNV <= 7

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 1500 1450