Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng)

Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340201; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1987

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo chuyên ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; nhất là những kiến thức về nghiệp vụ và quản trị ngân hàng, giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản trị và thực hành các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng.

Kiến thức:
- Có được nền kiến thức kinh tế và quản lý chung có tính chất nền tảng và công cụ cho các hoạt động nghề nghiệp;
- Có được nền kiến thức kinh tế và quản lý chung có tính chất nền tảng và công cụ cho các hoạt động nghiên cứu và tự đào tạo;
- Hiểu rõ những kiến thức tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói chung, lĩnh vực ngân hàng nói riêng; đáp ứng tốt những yêu cầu cụ thể của hoạt động nghề nghiệp;
- Hiểu rõ những kiến thức tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói chung, lĩnh vực ngân hàng nói riêng; để có khả năng nghiên cứu tự đào tạo phát triển kiến thức chuyên ngành.
Kỹ năng
- Tổ chức và thực hành các nghiệp vụ ngân hàng như: huy động vốn, kế toán, tín dụng, giao dịch, ngân quỹ, marketing, các hoạt động thanh toán trong nước và quốc tế, định giá tài sản, quản trị danh mục đầu tư và các nghiệp vụ khác trong hoạt động ngân hàng cũng như các định chế tài chính khác;
- Vận dụng kiến thức để ra các quyết định tương ứng với các tình huống kinh doanh của ngân hàng. Có các kỹ năng thích hợp để đảm nhiệm các vị trí quản trị ngân hàng;
- Có khả năng tư duy một cách hệ thống; nhận biết và phân tích bối cảnh, tình hình; phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn công tác;
- Có khả năng nghiên cứu và khám phá; sáng tạo và phát triển trong nghề nghiệp;
- Tự tin, độc lập và chủ động trong công việc;
- Có khả năng tự đào tạo để thích ứng với những yêu cầu đa dạng của thực tiễn công tác;
- Có khả năng thực hiện các nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu;
- Có kỹ năng truyền thông và giao tiếp phục vụ các hoạt động nghề nghiệp;
- Có khả năng chủ trì, dẫn dắt, phối hợp, làm việc nhóm.
Thái độ và hành vi
- Có đạo đức tốt, ý thức cao trong việc chấp hành các quy định pháp luật, quan tâm và hành động có trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc lợi ích của xã hội;
- Thể hiện tinh thần học tập suốt đời, tích cực cập nhật, nâng cao kiến thức mọi mặt, đặc biệt là kiến thức nghề nghiệp;
- Trung thực, cầu thị, có ý thức tổ chức kỷ luật, hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp;
- Có đạo đức và ý thức trách nhiệm cao trong nghề nghiệp;
- Tích cực tham gia các hoạt động hoạt động ngoại khóa trong và ngoài Trường. Sinh viên phải tích lũy đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa trong toàn khóa đào tạo theo QĐ 749/QĐ-ĐHKT.
Tin học
- Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp (đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
Ngoại ngữ
- Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

+ Chuyên viên, cán bộ quản lý tại:
- Ngân hàng thương mại;
- Các ngân hàng thuộc loại hình khác;
- Các định chế tài chính khác: Công ty bảo hiểm, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán,Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ, Công ty tư vấn tài chính v.v…
+ Nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu kinh tế và các trường đại học, cao đẳng.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 220 A00; A01; D01; D90 20.50 TTNV <= 29
2018 270 A00; A01; D01; D90 18.25 TTNV <= 9

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 2500 2455