Ngành Địa lý học

Ngành Địa lý học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310501; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2002

II. GIỚI THIỆU

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Địa lí học (Chuyên ngành Địa lí du lịch) của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng là đào tạo người học trình độ cử nhân có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến địa lí du lịch và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để đảm nhận được các vị trí việc làm trong lĩnh vực Địa lí và du lịch, có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy sau khi tích lũy được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có tinh thần khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời.

'Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Địa lí học (chuyên ngành Địa lí du lịch) tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có khả năng:
- PLO1: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội - nhân văn trong đời sống và hoạt động nghề nghiệp;
- PLO2: Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành Địa lí học và chuyên ngành Địa lí du lịch vào hoạt động chuyên môn.
- PLO3: Phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Địa lí du lịch trong các hoạt động nghề nghiệp.
- PLO4: Thiết kế được chương trình du lịch trong phạm vi quốc gia;
- PLO5: Sử dụng được ngoại ngữ và tin học trong hoạt động chuyên môn.
- PLO6: Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm;
PLO7: Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo; năng lực giải quyết vấn đề phức tạp.
PLO8: Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Địa lí du lịch.
PLO9: Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức nghề nghiệp; tham gia phục vụ cộng đồng và tinh thần khởi nghiệp

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

'- Làm việc tại các công ty du lịch, lữ hành;
- Làm việc trong các cơ quan về du lịch;
- Giảng dạy tại các trường THPT, cao đẳng, đại học và học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 55 "1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh"
2021 50 "1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh" 15.00 DI >= 4.75;TTNV <= 1
2020 110 C00 ; D15 15.00 DI >= 5.25;TTNV <= 2
2019 65 C00; D15 15.00 TTNV <= 3
2018 100 C00; D15 15.00 DI >= 4.75;VA >= 4.5;TTNV <= 1

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 55 "1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh"
2021 35 "1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh" 15.00
2020 20 "1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh" 17.00
2019 25 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử;2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh 18.90
2018 25 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử;2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D15: Văn + Địa lý + Tiếng Anh