Ngành Khoa học môi trường

Ngành Khoa học môi trường

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7440301; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2012

II. GIỚI THIỆU

Ngành Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) trang bị đầy đủ những kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình; đánh giá môi trường các vùng lãnh thổ, sử dụng các công cụ tin học, hệ thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu môi trường, đánh giá tác động môi trường các dự án và hoạt động kinh tế xã hội, quản lý môi trường, quy hoạch môi trường, mô hình hóa môi trường, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho công tác bảo vệ môi trường, quan hệ tác động qua lại giữa con người và các hệ sinh thái trong tự nhiên, diễn biến và kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí…; Nghiên cứu, bảo vệ môi trường; đề xuất các biện pháp, chính sách và kinh tế cho hoạt động bảo vệ môi trường.

VỀ KIẾN THỨC
- Hiểu biết và nắm vững các tiêu chuẩn môi trường, các quy định pháp luật có liên quan và biết ứng dụng trong đánh giá tác động môi trường dự án và đánh giá tác động môi trường chiến lược, trong xây dựng kế hoạch, chiến lược bảo vệ môi trường của các địa phương; thanh tra môi trường đối với các nguồn gây ô nhiễm;
- Có kiến thức về quá trình các chất ô nhiễm do con người, các quá trình biến đổi lý hóa và sinh học của chất ô nhiễm và những tác động của chúng lên con người và môi trường, sự lan truyền ô nhiễm trong môi trường;
- Có hiểu biết về bản chất của các loại tài nguyên thiên nhiên, những xu hướng biến động do con người và các giải pháp để quản lý sử dụng hợp lý, giảm thiểu sự cạn kiệt tài nguyên;
- Có hiểu biết cơ bản về các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm, phục vụ công tác quản lý môi trường nước, không khí, chất thải rắn, chất thải nguy hại ở các cơ sở và địa phương;
- Hiểu biết và nắm vững các nguyên tắc kiểm soát ô nhiễm môi trường, tăng cường hiệu lực của công tác quản lý môi trường tại địa phương hoặc trong các doanh nghiệp.
- Có kiến thức và có khả năng vận dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên;
- Có kiến thức về năng lượng tái tạo, am hiểu các giải pháp giảm hiệu ứng nhà kính bằng các dự án theo cơ chế phát triển sạch.
- Có kiến thức về các lĩnh vực liên quan khác, như sức khỏe cộng đồng, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, các yêu cầu cải tiến nhằm nâng cao mức sống cộng đồng,...
- Có trình độ tiếng Anh theo quy định hiện hành.
VỀ KỸ NĂNG
- Có khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề môi trường, thuyết phục các đối tác, cơ quan, đơn vị làm đúng chủ trương chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước, tuân thủ các quy định môi trường;
- Biết cách ứng xử khéo léo, linh hoạt trong giao tiếp;
- Tự hoạch định và sắp xếp công việc hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong công tác chuyên môn và trong các hoạt động.
- Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc theo nhóm đa ngành hoặc trong một tập thể lớn để đạt được kết quả và hoàn thành mục tiêu chung bằng ý thức chấp hành kỷ luật cao, có khả năng lãnh đạo công việc và thúc đẩy mọi người cùng làm việc.
- Biết và sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác chuyên môn.
- Có năng lực xây dựng điều hành và quản lý các dự án về môi trường hoặc các dự án công, nhằm nâng cao phúc lợi xã hội.
VỀ THÁI ĐỘ
- Chấp hành các quy định chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định tại địa phương và các quy định khác có liên quan;
- Trung thực và nhiệt tình trong công việc, chân thành và cởi mở với bạn bè đồng nghiệp, gắn bó với quần chúng;
- Nhận thức được trách nhiệm của một công dân; có thái độ đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp và có khả năng làm việc nhóm;
- Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, tìm kiếm các cải tiến trong công việc, luôn luôn tìm kiếm cái mới, học tập các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường và các lĩnh vực có liên quan;
- Có tinh thần tự chủ và cầu tiến trong công việc;
- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng dành thời gian để cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công tác chuyên môn.
- Yêu thiên nhiên và môi trường, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững toàn cầu và trong phạm vi quốc gia hoặc địa phương.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Đảm trách công việc liên quan đến quản lý môi trường hoặc quản lý an toàn lao động và môi trường tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp, trang trại...
- Làm việc tại các Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học & Công nghệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan hoạch định chiến lược môi trường tại các tỉnh, thành phố và quận, huyện.
- Làm việc tại các Viện, các Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ và quản lý môi trường;
- Giảng dạy ngành Quản lý môi trường hoặc các môn Môi trường đại cương cho các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp,..
- Tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu trong lĩnh vực môi trường và quản lý môi trường, công nghệ môi trường, ứng dụng năng lượng tái tạo, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, luật và chính sách môi trường...

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 35 A00; D07; B00 18.45 TTNV <= 2
2018 30 A00; D07; B00 21.50

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 25 1. Hóa học + Toán + Vật lý;2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh;3. Hóa học + Toán + Sinh học 19.90
2018 55 1. Hóa học + Toán + Vật lý;2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh;3. Hóa học + Toán + Sinh học

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học
     - D07: Toán + Hóa học + Tiếng Anh