Ngành Công tác xã hội

Ngành Công tác xã hội

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7760101; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2010

II. GIỚI THIỆU

Ngành Công tác xã hội (CTXH) là một ngành khoa học ứng dụng có trên dưới 100 năm thâm niên. Khởi đầu từ hoạt động từ thiện, nhưng từ khi trở thành là một khoa học độc lập, ngành CTXH khác hẳn với hoạt động từ thiện bởi triết lý khoa học của mình với các quy phạm đạo đức, các nguyên tắc và phương pháp hành động đặc thù để giúp cá nhân, nhóm, tập thể và cộng đồng gặp khó khăn, bằng cách khơi dậy tiềm năng của chính họ để tìm ra những giải pháp và nguồn lực (bên trong và bên ngoài) để vượt khó và hòa nhập cộng đồng. Không chỉ giải quyết mà còn phòng ngừa các vấn đề xã hội, CTXH góp phần thực hiện an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển xã hội để hướng tới phát triển bền vững. CTXH nhằm tiến tới “bình đẳng công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển toàn diện con người”.

VỀ KIẾN THỨC
- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực có liên quan đến công tác xã hội đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn:
+ Các kiến thức cơ bản về CTXH cá nhân, CTXH nhóm, Tổ chức và phát triển cộng đồng, an sinh xã hội và những vấn đề xã hội, Tham vấn…
+ Các kiến thức cơ bản về ứng dụng CTXH với các đối tượng cụ thể: CTXH với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, trong hôn nhân và gia đình v.v…
- Có trình độ tiếng Anh theo quy định hiện hành.
VỀ KỸ NĂNG
* Kỹ năng chung
- Kỹ năng khai thác và tìm kiếm thông tin
- Kỹ năng khái quát và diễn giải vấn đề
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng tư duy hệ thống
- Kỹ năng giao tiếp
- Có kỹ năng tự học suốt đời, làm việc độc lập và làm việc hợp tác theo nhóm.
* Kỹ năng đặc thù chuyên ngành
- Có kỹ năng thực hành CTXH với cá nhân, nhóm, cộng đồng yếu thế. Cụ thể: có kỹ năng lắng nghe, quan sát, đàm thoại, vãng gia, tham vấn, phúc trình trường hợp…;
- Có kỹ năng tổ chức, liên kết tài nguyên trong cộng đồng để giải quyết các vấn đề xã hội;
- Có các kỹ năng thích ứng để làm việc tốt trong các môi trường/lĩnh vực khác nhau như: trường học, bệnh viện, các tổ chức chính quyền đoàn thể;
- Có những kỹ năng cơ bản để tham mưu và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học ngành CTXH tại các cơ sở nghiên cứu, thực hành CTXH.
VỀ THÁI ĐỘ
- Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong phù hợp với chuẩn xã hội và pháp luật,
- Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.
- Có lòng yêu nghề, coi trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.
- Có ý thức thực thi những quy định về đạo đức nghề nghiệp ngành CTXH.
- Có ý thức thực thi những nguyên tắc thực hành nghề nghiệp Công tác xã hội trong tiến trình giải quyết vấn đề: chấp nhận thân chủ; khuyến khích sự tham gia của thân chủ; cá biệt hóa; tôn trọng quyền tự quyết của thân chủ; giữ bí mật cho thân chủ; luôn ý thức về bản thân; xây dựng mối quan hệ làm việc chuyên nghiệp với thân chủ.
- Nhạy cảm văn hóa với các nền văn hóa khác nhau.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội (bệnh viện, trường học, cộng đồng thành thị và nông thôn, các tổ chức phi chính phủ, cơ quan, tổ chức công và tư).
- Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hóa, môi trường...
- Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 75 C00; D01 15.00 TTNV <= 5
2018 120 C00; D01 15.00 VA >= 3;TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 25 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử;2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán 16.90

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 450 405