Ngành Giáo dục công dân

Ngành Giáo dục công dân

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140204; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2019

II. GIỚI THIỆU

Ngành Giáo dục Công dân là ngành đào tạo giáo viên, người học được hưởng chế độ cấp bù sinh hoạt phí theo nghị định 116. Học ngành Giáo dục công dân,người học có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học để dạy học, làm việc, quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kinh tế và pháp luật tại các cơ sở giáo dục, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức Đoàn -Hội-Đội; có khả năng khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có phẩm chất, đạo đức nhà giáo, phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

§ PLO1: Áp dụng được các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục và kiến thức chuyên ngành vào lĩnh vực giáo dục công dân.
- PI 1.1: Áp dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn vào dạy học môn giáo dục công dân.
- PI 1.2: Phân tích được các nội dung cốt lõi của đạo đức học, kinh tế học, pháp luật học, kỹ năng sống.
- PI 1.3: Đánh giá được những yếu tố tác động đến sự tiến bộ của đạo đức, sự phát triển của kinh tế, pháp luật, kỹ năng sống trong thực tiễn của giáo dục công dân.
PLO2: Tổ chức hoạt động giáo dục và dạy học môn giáo dục công dân theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
- PI 2.1: Tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong nhà trường.
- PI 2.2: Phát triển được chương trình môn học Giáo dục công dân
.- PI 2.3: Tổ chức được các hoạt động kiểm tra, đánh giá giáo dục môn học đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực.
PLO3: Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục công dân.
- PI 3.1: Triển khai được đề cương nghiên cứu khoa học Giáo dục công dân.
- PI 3.2: Báo cáo kết quả nghiên cứu rõ ràng và thuyết phục.
PLO4: Xây dựng môi trường giáo dục tích cực.
- PI 4.1: Giải quyết được các tình huống ứng xử sư phạm.
- PI 4.2: Tư vấn đạo đức, kỹ năng sống và pháp luật cho người học.
- PI 4.3: Phối hợp được các lực lượng: Nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động dạy
học và giáo dục.
PLO5: Tổ chức được các hoạt động Đoàn - Hội - Đội.
- PI 5.1: Thực hiện được các nghi thức của Đoàn - Hội - Đội.
- PI 5.2: Thành thạo các kỹ năng hoạt động Đoàn - Hội - Đội
PLO6: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống
- PI 6.1: Phân tích được các văn bản quy phạm pháp luật.
- PI 6.2: Chủ trì được hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi.
PLO7: Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp.
- PI 7.1: Phản biện và bảo vệ được quan điểm cá nhân về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Giáo dục công dân.
- PI 7.2: Đưa ra cách giải quyết mới nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.
PLO8: Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- PI 8.1: Soạn thảo được các văn bản đúng quy định.
- PI 8.2: Thuyết trình cuốn hút các vấn đề của giáo dục công dân.
- PI 8.3: Phối hợp, đánh giá hiệu quả làm việc nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
PLO9: Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức nhà giáo, có trách nhiệm phục vụ cộng đồng và tinh thần khởi nghiệp.

- PI 9.1: Thực hiện những quy định về đạo đức nhà giáo, tôn trọng sự khác biệt.

- PI 9.2: Tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.

- PI 9.3: Hình thành ý tưởng khởi nghiệp.

PLO10: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu giáo dục công dân; sử dụng ngoại ngữ trong học tập và công việc.

- PI 10.1: Vận dụng linh hoạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

- PI 10.2: Sử dụng được các công cụ tìm kiếm, khai thác thông tin từ Internet phục vụ cho nghiên cứu, học tập và giảng dạy học.

- PI 10.3: Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ, đạt năng lực bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong hoạt động chuyên môn.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp từ CTĐT ngành Giáo dục công dân có thể làm các công việc:
- Giảng dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật ở trường THPT
- Giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường THCS
- Giảng dạy môn Đạo đức ở Trường tiểu học
Làm công tác nghiên cứu, công tác Đoàn, Hội Đội.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 18 "1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử"
2021 44 "1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử" 21.25 VA >= 8.75;TTNV <= 4
2020 100 C00 ; C20 ; D66 ; C19 18.50 VA >= 4.5; TTNV <= 2
2019 50 C00; C20; D66; C19 18.00 TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 18 "1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử"
2021 19 "1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử" 18.00

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - C19: Văn + Lịch sử + GDCD
     - C20: Văn + Địa + GDCD
     - D66: Văn + GDCD + Tiếng Anh