Ngành Lịch sử

Ngành Lịch sử

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7229010; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2014

II. GIỚI THIỆU

Ngành cử nhân Lịch sử thực hiện đào tạo cử nhân Lịch sử có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành lịch sử và quan hệ quốc tế tại các cơ quan, đoàn thể, tổ chức phi chính phủ, các cơ sở nghiên cứu; giảng dạy tại các cơ sở giáo dục; có khả năng khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có đạo đức nghề nghiệp

PLO1: Vận dụng được kiến thức về khoa học chính trị, pháp luật, khoa học xã hội
và nhân văn vào hoạt động chuyên môn.
PLO2: Vận dụng kiến thức khoa học Lịch sử, Quan hệ quốc tế, các vấn đề khu vực và toàn cầu vào hoạt động nghề nghiệp.
PLO3: Thực hiện được nghiệp vụ công tác đối ngoại.
PLO 4: Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Lịch sử và quan hệ quốc tế.
PLO5: Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động nghề nghiệp.
PLO6: Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
PLO7: Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp.
PLO8. Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; tham gia phục vụ cộng đồng và hình thành ý tưởng khởi nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Cử nhân Quan hệ quốc tế có thể làm việc tại các tổ chức công quyền, các cơ quan ngoại giao, từ Bộ Ngoại giao đến các đại sứ quán hoặc các văn phòng lãnh sự hoặc các đại diện thương mại của VN ở nước ngoài.
- Có thể làm cho các tổ chức quốc tế (Liên Hợp Quốc, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ…), các quỹ từ thiện và tổ chức viện trợ, các tổ chức phi chính phủ (NGOs).
- Làm đại diện cho các công ty, tập đoàn VN ở nước ngoài hoặc các tập đoàn, công ty nước ngoài tại VN.
- Làm Chuyên viên đối ngoại, điều phối dự án, đại diện thương mại trong và ngoài nước hay tham tán thương mại của Việt Nam ở nước ngoài
- Làm phiên dịch, biên dịch, biên tập trong các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình
- Làm nhân viên của các công ty du lịch quốc tế, quản trị lữ hành quốc tế hoặc hướng dẫn viên du lịch quốc tế
- Nghiên cứu và giảng dạy về quan hệ quốc tế tại các trường đại học, viện đào tạo...

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 50 "1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh" 15.50 SU >= 5.75;TTNV <= 2
2021 35 "1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh" 15.00 SU >= 2.25;TTNV <= 2
2020 40 C00 ; C19 ; D14 15.00 SU >= 4;TTNV <= 1
2019 40 C00; C19; D14 15.75 TTNV <= 3
2018 30 C00; C19; D14 15.25 SU >= 3.5;VA >= 6;TTNV <= 1

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 50 "1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh" 16.00
2021 25 "1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh" 15.00
2020 30 "1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh" 16.00
2019 20 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý;2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD;3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh 19.10
2018 30 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý;2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD;3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - C19: Văn + Lịch sử + GDCD
     - D14: Văn + Lịch sử + Tiếng Anh