Ngành Tâm lý học (Chất lượng cao)

Ngành Tâm lý học (Chất lượng cao)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310401CLC; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 50 C00; D01; B00 15.25 TTNV <= 3
2018 50 C00; D01; B00 15.40 TTNV <= 6

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh