Ngành Việt Nam học

Ngành Việt Nam học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310630; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2005

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo cử nhân Việt Nam học có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học để làm việc tại các cơ quan văn hóa, các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ; các tổ chức chính trị - xã hội, trung tâm, viện nghiên cứu; giảng dạy tại các cơ sở giáo dục; có khả năng khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

PLO1: Vận dụng các kiến thức về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã
hội và nhân văn, để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.
PLO2: Vận dụng các kiến thức về văn hóa – du lịch để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.
PLO3: Tạo lập được kế hoạch kinh doanh và khởi nghiệp.
PLO4: Có kỹ năng quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ.
PLO5: Thực hiện các quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, du lịch - dịch vụ.
PLO6: Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa-du lịch.
PLO7: Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động nghề nghiệp.
PLO8: Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
PLO9: Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp.
PLO10: Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với phẩm chất, đạo đức nghề; tham gia phục vụ cộng đồng./.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lí, thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, chuyên sâu về lí luận và kĩ năng thuộc lĩnh vực văn hóa du lịch: Tổng cục du lịch, Bộ Văn hóa, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể Thao, Phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về văn hóa – du lịch.
- Nhân viên hoặc quản lí tại các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ: công ty lữ hành, công ty tổ chức
sự kiện, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng...
- Nhân viên tại các tổ chức phi chính phủ về các dự án phát triển văn hóa, du lịch.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 40 "1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh" 18.75 VA >= 5;TTNV <= 4
2021 75 "1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh" 15.00 VA >= 5.5;TTNV <= 2
2020 130 C00 ; D15 ; D14 16.50 VA >= 5.5;TTNV <= 1
2019 120 C00; D15; D14 18.00 TTNV <= 5
2018 190 C00; D15; D14 15.00 VA >= 3.75;TTNV <= 1

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 35 "1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh" 22.25
2021 65 "1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh" 16.00

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D14: Văn + Lịch sử + Tiếng Anh
     - D15: Văn + Địa lý + Tiếng Anh