Ngành Vật lý kỹ thuật

Ngành Vật lý kỹ thuật

I. THÔNG TIN

Mã ngành: ; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2022

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo cử nhân vật lý kỹ thuật có năng lực chuyên môn để làm việc, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và kĩ thuật hạt nhân; có khả năng thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có khả năng khởi nghiệp, trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng.

Người học khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng có khả năng:
PLO1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học lí luận chính trị, pháp luật, toán, khoa học tự nhiên vào hoạt động nghề nghiệp.
PLO2. Thực hiện công việc chuyên môn liên quan đến các thiết bị trong các lĩnh vực vật lí, năng lượng tái tạo và kĩ thuật hạt nhân.
PLO3. Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và kĩ thuật hạt nhân.
PLO4. Ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ hiệu quả vào hoạt động nghề nghiệp.
PLO5. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học vật liệu, năng lượng tái tạo và kĩ thuật hạt nhân.
PLO6. Phát triển kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
PLO7. Thể hiện tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp.
PLO8. Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức nghề nghiệp; thích ứng với môi trường làm việc khác nhau và hình thành ý tưởng khởi nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM


- Kĩ thuật viên phân tích và quản lý chất lượng sản phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới ở các doanh nghiệp, các trung tâm nghiên cứu, trung tâm đo lường trong và ngoài nước.
- Kĩ thuật viên tại các doanh nghiệp, tập đoàn, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến về điện, điện tử, viễn thông, năng lượng, môi trường, các thiết bị đo, phân tích trong các nhà máy sản xuất, các thiết bị y tế, các thiết bị chiếu sáng.
- Nghiên cứu viên chuyên nghiên cứu chế tạo các vật liệu mới như vật liệu nano từ, nano quang điện tử, kĩ thuật màng mỏng.
- Kĩ thuật viên tại các Bệnh viện, Lò phản ứng hạt nhân, Nhà máy điện hạt nhân, Trung tâm ứng dụng kĩ thuật hạt nhân, các nhà máy sản xuất các linh kiện điện tử ở khu công nghệ cao.
- Tiếp tục học sau đại học ở trong hoặc ngoài nước để trở thành nhà nhiên cứu, cán bộ giảng dạy Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
- Sáng lập và điều hành các mô hình sản xuất và kinh doanh các sản phẩm công nghệ cao
- Tư vấn chuyên môn cho các dự án khởi nghiệp.
- Người học có thể tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo chuyên ngành sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) hoặc các chương trình đào tạo đại học, sau đại học khác tương đương.