Ngành Sư phạm Sinh học

Ngành Sư phạm Sinh học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140213; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1996

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo cử nhân Sư phạm Sinh học có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học để dạy học, làm việc, nghiên cứu, quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến Sinh học và giáo dục tại các cơ sở giáo dục, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp; có khả năng khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có phẩm chất, đạo đức nhà giáo.

PLO1. Vận dụng được kiến thức về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục vào công việc chuyên môn
PLO 2. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về Sinh học vào công việc chuyên môn
PLO3. Tổ chức hoạt động giáo dục và dạy học môn Sinh học, môn Khoa học tự nhiên theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học
PLO4. Xây dựng môi trường giáo dục tích cực.
PLO5. Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh học và khoa học giáo dục
PLO6. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực nghề nghiệp và trong cuộc sống
PLO7. Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề
PLO8. Phát triển kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm
PLO9. Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với phẩm chất, đạo đức nhà giáo; tham gia phục vụ cộng đồng và hình thành ý tưởng khởi nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp từ CTĐT ngành Sư phạm Sinh học có thể làm các công việc:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể
- Giảng dạy môn Sinh học và Khoa học tự nhiên tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục
- Làm việc ở các cơ quan quản lý giáo dục (phòng, sở, trung tâm giáo dục).
- Làm việc ở các công ty hoạt động về giáo dục (công ty sách và thiết bị trường học; trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kiến thức; …)
- Làm cán bộ phòng thí nghiệm, trợ giảng cho các môn học liên quan đến Sinh học tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Trung tâm nghiên cứu.
- Làm việc tại các Công ty kinh doanh và sản xuất các lĩnh vực liên quan đến Sinh học (Trang trại; công ty lương thực, thực phẩm, môi trường...)
- Tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu về giáo dục và Sinh học
- Tiếp tục học ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành liên quan đến Sinh học và Giáo dục học

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 34 "1. Sinh học + Toán + Hóa học2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Sinh học + Toán + Ngữ văn"
2021 15 "1. Sinh học + Toán + Hóa học2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Sinh học + Toán + Ngữ văn" 19.05 SI >= 5.25;TTNV <= 1
2020 50 B00 ; D08 18.50 SI >= 6.25; TTNV <= 2
2019 40 B00; D08 18.30 TTNV <= 1
2018 36 B00; D08 17.00 SI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <= 5

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 34 "1. Sinh học + Toán + Hóa học2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Sinh học + Toán + Ngữ văn"
2021 6 "1. Sinh học + Toán + Hóa học2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Sinh học + Toán + Ngữ văn" 18.00

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học
     - D08: Toán + Tiếng Anh + Sinh học