Ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế

Ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340124; Mã trường: DDV; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2015

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế tại VNUK nhắm tới đối tượng có tầm nhìn toàn cầu và khát vọng quốc tế. Chương trình cung cấp cho sinh viên cái nhìn sâu sắc về quản trị và kinh doanh trong môi trường quốc tế. Những trải nghiệm học tập giúp thúc đẩy tư duy toàn cầu của sinh viên. Đây là hành trang cho các bạn khi đối mặt với thách thức của môi trường kinh doanh quốc tế. Các môn học trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức nền về quản trị kinh doanh. Sinh viên còn có những hiểu biết chuyên sâu hơn về phương diện quốc tế của từng môn học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẵn sàng làm việc tại các công ty quốc tế và đa quốc gia.

– Đạt điểm IELTS khảo thí quốc tế từ 6.5 trở lên (không giới hạn thời gian hiệu lực của chứng chỉ);
– Tham gia đầy đủ các học phần/thực tập tối thiểu theo yêu cầu;
– Đạt tối thiểu 40% điểm tối đa cho tất cả các học phần;
– Có tối thiểu một giấy chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội;
– Có chứng chỉ IC3 (Digital Literacy Certification) là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do Tổ chức Tin học thế giới Certiport (Hoa Kỳ) cấp.
– Giấy xác nhận “đã làm việc” cho/ với một người nước ngoài hoặc tại một tổ chức có yếu tố nước ngoài, hoặc đã tham gia một chương trình tham quan ngắn hạn, trao đổi sinh viên, hoặc tiếp sang các trường Đại học ở nước ngoài;
– Đối với sinh viên nhận bằng Đại học của các trường đối tác: thoả mãn chuẩn đầu ra của trường Đại học đối tác;
– Đối với sinh viên nhận bằng Đại học do Đại học Đà Nẵng cấp: tham gia đầy đủ các học phần bắt buộc khác và hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế tổ chức đào tạo tín chỉ kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa, xuất nhập khẩu;
- Các ngân hàng;
- Các công ty tư vấn;
- Các công ty điện tử và công nghệ;
- Các công ty quốc tế và đa quốc;
- Các tổ chức phi chính phủ;
- Resort, khách sạn;
- Tự khởi sự kinh doanh.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 30 "1. Toán + Vật lí + Hoá học2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Địa lí + Tiếng Anh"
2021 45 "1. Toán + Vật lí + Hoá học2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Địa lí + Tiếng Anh" 19.50 TTNV <= 8
2020 70 A00; A01; D01; D10 19.50 TTNV <= 1
2019 60 A00; A01; D01; D10 17.00 TTNV <= 3
2018 60 A00; A01; D01; D10 16.00 TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 40 "1.Toán + Vật lí + Hóa học 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Toán + Hoá học + Tiếng Anh4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh"
2021 12 "1. Toán + Hoá học + Tiếng Anh2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Địa lí + Tiếng Anh" 21.00
2020 120 "1. Toán + Vật Lý + Hóa học2. Toán + Tiếng Anh + Vật Lý3. Toán + Tiếng Anh + Ngữ Văn4. Toán + Tiếng Anh + Địa lý" 18.86
2019 60 1. Toán + Tiếng Anh + Ngữ Văn;2. Toán + Vật lý + Hóa học;3. Toán + Ngữ Văn + Vật lý;4. Toán + Tiếng Anh + Vật lý 19.35
2018 40 1. Toán + Anh + Ngữ Văn;2. Toán + Vật lý + Hoá học;3. Toán + Ngữ văn + Vật lý;4. Toán + Anh + Vật lý

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D10: Toán + Địa lý + Tiếng Anh