Ngành Dược học

Ngành Dược học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7720201B; Mã trường: DDY; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2017

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 5 năm. Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y – dược học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kĩ năng chuyên môn cơ bản để cộng tác với bác sĩ y khoa hướng dẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, có tầm nhìn và năng lực sáng tạo, khả năng hội nhập tốt.

1. Về kiến thức
1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Có kiến thức cốt lõi về nguyên lý của chủ nghĩa Mac – Lenin, Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh và vận dụng được các kiến thức đó trong cuộc sống, vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân
dân
+ Có kiến thức công nghệ thông tin cơ bản, đáp ứng yêu cầu làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp và chuyên môn.
+ Sử dụng tốt ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên môn
+ Có khả năng tự rèn luyện và hướng dẫn cộng đồng rèn luyện, nâng cao sức khỏe, có hiểu biết về các vấn đề an ninh quốc phòng và có ý thức sẵn sàng bảo vệ an ninh quốc gia.
+ Có khả năng thích ứng tốt với môi trường làm việc và môi trường xã hội, có tính toàn cầu cao.
1.2. Kiến thức cơ sở khối ngành
+ Có kiến thức cốt lõi về các khoa học sinh, y, dược, sức khỏe về sinh lý giải phẫu, các quá trình sinh hóa của cơ thể người.
+ Có khái niệm về hệ thống chăm sóc sức khỏe và mối tương quan với cộng đồng.
+ Có kiến thức về khoa học công nghệ y dược hiện đại bao gồm cả sinh học phân tử, công nghệ nano, tin sinh học…để tiếp cận và tham gia sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ y dược tiên tiến.
1.3. Kiến thức cơ sở nhóm ngành và ngành
+ Có đầy đủ kiến thức và phẩm chất theo các tiêu chuẩn được cập nhật.
+ Làm chủ được các kiến thức về nguyên liệu sử dụng làm thuốc trên các khía cạnh thuốc về Dược, làm chủ được các kỹ năng về công thức thuốc, bài thuốc, sản xuất thuốc, các cây thuốc, vị thuốc, kiểm tra và đảm bảo chất lượng thuốc theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, có khả năng phát triển nghiên cứu dựa trên các thành tựu công nghệ như sinh học, hóa dược, nano…
+ Có kiến thức sâu rộng về mô hình tổ chức ngành Dược, các kiến thức về chính sách Dược và các chính sách về sức khỏe liên quan đến Dược, làm chủ các kiến thức và khả năng tăng cường lối sống khỏe mạnh và phòng tránh bệnh tật trong cộng đồng.
+ Có khả năng làm chủ công tác sử dụng thuốc để chăm sóc sức khỏe người bệnh với các kỹ năng chính như đánh giá bệnh nhân ở mức cơ bản, xác định các vấn đề liên quan đến thuốc, tư vấn lựa chọn thuốc và dạng thuốc. Có khả năng làm chủ thông tin, cung cấp thông tin và sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến người bệnh một cách chính xác, cập nhật và đáng tin cậy.
+ Có phương pháp luận khoa học trong công tác chuyên môn và nghiên cứu.
1.4. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp
Được thực tập trong các phòng thí nghiệm, các cơ sở Dược hiện đại trong quá trình thực tập để có thể tiếp cận với thực tiễn nghề nghiệp trước khi ra trường.
2. Về kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
+ Có khả năng thực hiện được các kỹ năng cơ bản của một Dược sĩ. Có khả năng nhận biết và nghiên cứu giải quyết các vấn đề khoa học dược ở mức độ cơ bản, các tình huống nghiệp vụ.
+ Có kỹ năng giao tiếp, thu thập và xử lý thông tin tốt.
+ Hợp tác tốt đối với người bệnh và các đối tượng khác trên tinh thần lấy người bệnh và cộng dồng làm trung tâm, thực hiện các hoạt động để tăng cường sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
+ Thực hiện được công tác quản lý nguồn nhân lực, nhận thức được trách nhiệm với cộng đồng, người bệnh và ngành nghề Dược.
2.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
+ Có khả năng tư duy logic, nhận biết các vấn đề liên quan đến nghề Dược, đưa ra được giải pháp và lựa chọn giải pháp tối ưu để giải quyết.
+ Tìm kiếm thông tin một cách hệ thống, phân tích, tổng hợp, đánh giá kết quả.
2.3. Kỹ năng nghiên cứu và sáng tạo
+ Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu khoa học bằng phương pháp thích hợp, trình bày được kết quả dưới dạng báo cáo khoa học theo chuẩn mực trong nước và tiếp cận với chuẩn mực quốc tế.
+ Có khả năng tìm tòi, học tập và tham gia nghiên cứu theo tiếp cận của khoa học y dược hiện đại.
2.4. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
+ Thể hiện được vai trò và trách nhiệm của một dược sĩ đối với xã hội.
+ Nhận biết và thích ứng với bối cảnh xã hội và ngoại cảnh.
2.5. Bối cảnh tổ chức
+ Tôn trọng tổ chức, có ý thức xây dựng, bảo vệ tổ chức.
+ Nhận biết được vị trí, môi trường, các mối quan hệ trong công việc.
2.6. Vận dụng kiến thức vào thực tiễn
+ Vận dụng được các kiến thức cốt lõi của ngành vào công việc.
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị thường gặp trong công việc.
+ Phát hiện được những vấn đề mới trong chuyên môn.
2.7. Năng lực sáng tạo, phát triển và khả năng thay đổi trong chuyên môn
+ Có ý thức làm việc trên tinh thần khích lệ để đóng góp phát triển tri thức.
+ Cập nhật được các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công việc.
+ Có năng lực làm việc trong các vị trí khác nhau trong đơn vị.
2.8. Kỹ năng mềm
+ Các kỹ năng cá nhân:
• Tìm kiếm, phân tích và đánh giá thông tin một cách hiệu quả
• Thích ứng nhanh với sự thay đổi môi trường sống và làm việc
• Học và tự học, tự nghiên cứu suốt đời
• Phân tích được phẩm chất của đồng nghiệp để trao đổi, học hỏi.
+ Kỹ năng làm việc nhóm
• Xây dựng, điều hành nhóm làm việc hiệu quả.
• Liên kết được các nhóm.
+ Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
• Tổ chức, phân công công việc trong đơn vị.
• Đánh giá hoạt động của cá nhân và tập thể.
• Liên kết được với các đối tác chủ yếu.
+ Giao tiếp
• Có khả năng nói và sử dụng tiếng Việt tốt theo văn phong của các nhà lâm sàng, khoa học, hành chính, sinh hoạt công cộng nói chung.
• Có khả năng giao tiếp tốt với người bệnh, đồng nghiệp.
+ Trình độ ngoại ngữ: Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
+ Trình độ tin học ứng dụng: Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản theo chuẩn Quốc gia
3. Về phẩm chất đạo đức
3.1. Đạo đức cá nhân
+ Sẵn sàng đương đầu với khó khăn.
+ Kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo.
+ Cảm thông, chia sẻ với đồng nghiệp, người bệnh.
- Đạo đức nghề nghiệp
+ Thể hiện được đạo đức, luân lý trong hành nghề Dược, trong nghiên cứu Y – Sinh – Dược, thực hiện tốt 12 điều y đức
+ Tác phong làm việc chuyên nghiệp, dựa trên các chứng cứ khoa học khách quan, chính xác, trách nhiệm.
+ Tôn trọng đồng nghiệp, người bệnh.
3.2. Đạo đức xã hội
+ Trách nhiệm hướng tới cộng đồng, vì sự phát triển chung của cộng đồng.
+ Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Hướng dẫn sử dụng thuốc: tư vấn cho thầy thuốc chỉ định thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; hướng dẫn sử dụng thuốc thông thường chữa một số bệnh thường gặp trong cộng đồng; thông tin thuốc cho cán bộ y tế, bệnh nhân và cộng đồng.
- Bào chế, sản xuất thuốc: bào chế và sản xuất các dạng thuốc thông thường, một số dạng thuốc mới; chế biến một số vị thuốc cổ truyền.
- Quản lý và cung ứng thuốc: tham gia vào việc đảm bảo chất lượng thuốc, cung ứng thuốc, một số dụng cụ y tế và mỹ phẩm; thực hiện các văn bản pháp quy về dược; tham gia lập, điều hành, triển khai kế hoạch về dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các hoạt động chuyên môn về dược trong các chương trình y tế quốc gia.
- Nghiên cứu khoa học: tham gia nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo, trường đại học, các viện nghiên cứu; phối hợp đồng nghiệp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2020 20 B00 25.75 TO >= 8; SI >= 8.5; HO >= 9; TTNV <= 8
2019 30 B00 22.75 TO >= 8;SI >= 7.25;HO >= 7.25;TTNV <= 3

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học