Ngành Công nghệ Vật liệu

Ngành Công nghệ Vật liệu

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510402; Mã trường: DSK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ ngành Công nghệ Vật liệu có nền tảng kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức cơ sở kỹ thuật; nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn của ngành; có kỹ năng thực hành, có khả năng ứng dụng và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn; có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

Kiến thức
Có kiến thức nền tảng về khoa học cơ bản; những kiến thức cơ sở ngành và các kiến thức chuyên môn cơ bản về lĩnh vực vật liệu.

Kỹ năng chuyên môn
- Có kỹ năng và kiến thức ngành để tư vấn về chất lượng và công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và gia công vật liệu.
- Có kỹ năng thiết kế các phân xưởng, nhà máy sản xuất và gia công các loại vật liệu.
- Có kỹ năng điều khiển các thiết bị trong dây chuyền sản xuất ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất và gia công các loại vật liệu đồng thời xử lý những sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất.
- Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn để quản lý và điều hành các nhóm nhỏ trong dây chuyền sản xuất tại nhà máy sản xuất và gia công vật liệu.
- Có kỹ để thu thập, phân tích, xử lý và tổng hợp các thông tin liên quan đến công nghệ vật liệu, điển hình như trong mảng phát triển các sản phẩm mới ra thị trường, các đánh giá và phân tích chất lượng nguyên liệu và sản phẩm vật liệu…
- Có kỹ năng giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực vật liệu thông qua việc sử dụng các kiến thức chuyên môn, các phần mềm tính toán chuyên dụng, các đồ án và thực hành thí nghiệm.
Kỹ năng mềm
- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; có năng lực thực hành nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

Thái độ và hành vi
- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, có trách nhiệm nghề nghiệp, thể hiện ý thức công dân và ý thức xã hội, ý thức tham gia bảo vệ môi trường và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội trong khả năng tình huống cho phép.
- Có động cơ học tập vì sự phát triển bản thân và phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước nghĩa vụ với gia đình, xã hội. Yêu nghề, có hoài bão lập nghiệp và ý thức học tập suốt đời. Ứng xử giao tiếp tốt trong đời sống và trong công việc. Tham gia hoạt động rèn luyện sức khỏe và thể thao cộng đồng.
- Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Tin học
Có kỹ năng tin học đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng của ngành đào tạo.
Ngoại ngữ
Có năng lực ngoại ngữ đạt từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (Tiếng Anh tổng quát trình độ B1 tương đương TOEIC 450).

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Kỹ sư công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và gia công các loại vật liệu ở các cơ sở sản xuất có liên quan.
- Cán bộ phân tích về chuyên ngành ở các sở; viện nghiên cứu thiết kế thiết bị, cải tiến công nghệ; cơ quan quản lý và kiểm định chất lượng nguyên vật liệu với nhiệm vụ phân tích, đo lường, đánh giá và xử lý các vấn đề liên quan đến công nghệ vật liệu.
- Kỹ sư tư vấn, thiết kế dây chuyền sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất và gia công các loại vật liệu.
- Cán bộ giảng dạy các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu...

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 18 A00; A16; D01; D90 14.00 TO >= 5.2;TTNV <= 2
2018 60 A00; A16; D01; D90 14.35 TO >= 5.6;TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 12 1. Toán + Vật lý + Hóa học ;2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh ;3. Toán + Hóa học + Sinh học;4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn 18.55

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A16: Toán + KHTN + Văn
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh