Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510406; Mã trường: DSK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

II. GIỚI THIỆU

Thời gian đào tạo 4 năm. Kỹ sư Công nghệ ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề môi trường, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý bền vững tài nguyên và môi trường hướng đến xây dựng đô thị sinh thái theo hướng phát triển bền vững; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

* Kiến thức: Có kiến thức nền tảng về khoa học cơ bản; những kiến thức cơ sở ngành và các kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực kỹ thuật môi trường.

* Kỹ năng:
- Kỹ năng chuyên môn
+ Có kỹ năng và kiến thức ngành để tư vấn về chất lượng và công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường.
+ Có kỹ năng thiết kế, vận hành, điều hành và quản lý các phân xưởng, nhà máy xử lý trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường.
+ Có kỹ năng để thu thập, phân tích, xử lý và tổng hợp các thông tin liên quan đến chất lượng môi trường.
+ Có kỹ năng giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực môi trường thông qua việc sử dụng các kiến thức chuyên môn, các phần mềm tính toán chuyên dụng và thực hành thí nghiệm.

- Kỹ năng mềm
+ Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; có năng lực thực hành nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.
+ Có năng lực ngoại ngữ đạt từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (Tiếng Anh tổng quát trình độ B1 tương đương TOEIC  450).
+ Có kỹ năng tin học đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng của ngành đào tạo.

* Thái độ và hành vi:
- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, có trách nhiệm nghề nghiệp, thể hiện ý thức công dân và ý thức xã hội, ý thức tham gia bảo vệ môi trường và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội trong khả năng tình huống cho phép.
- Có động cơ học tập vì sự phát triển bản thân và phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước nghĩa vụ với gia đình, xã hội. Yêu nghề, có hoài bão lập nghiệp và ý thức học tập suốt đời. Ứng xử giao tiếp tốt trong đời sống và trong công việc. Tham gia hoạt động rèn luyện sức khỏe và thể thao cộng đồng.
- Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Kỹ sư công nghệ trong lĩnh vực môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp có liên quan.
- Cán bộ phân tích về chuyên ngành ở các sở, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm với nhiệm vụ phân tích, đánh giá, khảo sát điều tra, thanh tra, xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường.
- Kỹ sư tư vấn, thiết kế công nghệ trong xử lý các vấn đề môi trường.
- Tham gia giảng dạy ở các cơ sở đào tạo các cấp.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 18 A00; A01; B00; D01 14.20 TO >= 6.6;TTNV <= 3
2018 60 A00; A01; B00; D01 14.00 TO >= 3.8;TTNV <= 4

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 12 1. Toán + Vật lý + Hóa học ;2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh ;3. Toán + Hóa học + Sinh học;4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn 19.15

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh