Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201; Mã trường: DSK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

II. GIỚI THIỆU

Thời gian đào tạo 4 năm. SV tốt nghiệp có thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin; Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, khả năng tự nghiên cứu, làm chủ công nghệ; Kỹ năng mềm; Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng lập trình, phân tích thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin.

- Có khả năng vận dụng kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành trong công tác chuyên môn.
- Có khả năng xác định, phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
- Có khả năng nghiên cứu, nắm bắt kiến thức công nghệ mới về CNTT.
- Có khả năng nhận thức được nhu cầu học tập của bản thân và có khả năng học tập suốt đời.
- Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.
- Có khả năng giao tiếp, trình bày và báo cáo kết quả.
- Có khả năng hợp tác, làm việc nhóm và làm việc trong các nhóm liên ngành.
- Có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong giao tiếp thông thường và trong hoạt động chuyên môn. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam.
- Có khả năng lập trình; phân tích thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh xã hội và môi trường, doanh nghiệp và kinh doanh.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Kỹ sư CNTT, lập trình viên, chuyên viên dự án, chuyên viên thiết kế đồ họa của các đơn vị sản xuất phần mềm chuyên nghiệp.
- Chuyên viên phụ trách mạng & CNTT của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty.
- Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý của các cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội.
- Chuyên viên tư vấn, kinh doanh các sản phẩm Máy tính & CNTT.
- Giảng dạy CNTT ở các cơ sở đào tạo các cấp.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 90 A00; A01; D01; D90 20.55 TO >= 6.8;TTNV <= 1
2018 120 A00; A01; D01; D90 17.50 TO >= 5.4;TTNV <= 1

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 60 1. Toán + Vật lý + Hóa học ;2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh ;3. Toán + Hóa học + Sinh học;4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn 24.20

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh