Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140214; Mã trường: DSK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, có kiến thức kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ sư phạm giảng dạy trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng được nhiệm vụ giảng dạy và hoạt động nghề nghiệp theo chuyên ngành được đào tạo, có năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; có khả năng học tập suốt đời, khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc và có trách nhiệm nghề nghiệp; có sức khỏe, có ý thức phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Có khả năng áp dụng kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu và vận dụng vào chuyên ngành được đào tạo, vận dụng kiến thức thực tế, ứng dụng kết quả nghiên cứu/các công nghệ nguồn thành các giải pháp công nghệ, quy trình quản lý, thiết kế các lớp học, khóa học và chương trình đào tạo, thiết kế các hệ thống, sản phẩm và quy trình để đáp ứng nhu cầu xã hội phù hợp với nền giáo dục mới, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống, máy móc thiết bị trong phục vụ giảng dạy. Sử dụng công nghệ dạy học và các phương pháp giảng dạy tiên tiến theo mục tiêu và triết lý giáo dục hiện đại.
Có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp, giao tiếp bằng văn bản, lời nói và đồ họa, sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, sinh viên tốt nghiệp có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, sử dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công tác chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm hiệu quả, lập kế hoạch, tổ chức triển khai, giám sát các hoạt động của lớp học, khóa học, khóa bồi dưỡng thuộc lĩnh vực đào tạo phù hợp với bối cảnh của trường học, doanh nghiệp, xã hội, môi trường.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

'-Cán bộ hướng dẫn kỹ thuật ở phòng thí nghiệm, đo lường, vận hành thiết bị kỹ thuật.
- Cán bộ hướng dẫn kỹ thuật tổ chức, vận hành các máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng.
- Giảng dạy lý thuyết cũng như thực hành tại các trường Phổ thông trung học, Phổ thông cơ sở, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường Cao đẳng, trường Đại học.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 20 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn"
2021 30 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn" 19.10 TO >= 6.6;TTNV <= 1
2020 21 A00; A16; D01; D90 18.90 TO >= 6.4; TTNV <= 5
2019 18 A00; A16; D01; D90 18.00 TO >= 8;TTNV <= 4
2018 38 A00; A16; D01; D90 17.02 TO >= 4.6;TTNV <= 1

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 8 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn"
2021 0 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn" 22.32
2020 9 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn 3. Toán + Hóa học + Ngữ văn4. Toán + Vật lý + Tiếng Anh" 21.56
2019 12 1. Toán + Vật lý + Hóa học;2. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn ;3. Toán + Hóa học + Ngữ văn;4. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 24.10
2018 7 1. Toán + Vật lý + Hóa học;2. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn ;3. Toán + Hóa học + Ngữ văn;4. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A16: Toán + KHTN + Văn
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh