Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140214; Mã trường: DSK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

II. GIỚI THIỆU

Thời gian đào tạo 4,5 năm. Sinh viên được trang bị kiến thức kỹ năng sư phạm để đáp ứng yêu cầu chuẩn của 1 giáo viên Giáo dục nghề nghiệp giảng dạy ở các chuyên ngành đào tạo. Đào tạo ra những cán bộ kỹ thuật - giáo viên kỹ thuật có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức, có sức khỏe; có nền tảng kiến thức toán học, khoa học cơ bản và kiến thức cơ sở kỹ thuật; nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn của chuyên ngành đào tạo; có kỹ năng thực hành cơ bản và làm việc nhóm; có kiến thức kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ sư phạm giảng dạy trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng được nhiệm vụ giảng dạy và hoạt động nghề nghiệp theo chuyên ngành được đào tạo.

Ngoài chuẩn đầu ra của mỗi chuyên ngành được đào tạo, sinh viên tốt nghiệp ngành SPKTCN cần đạt được thêm các tiêu chí sau:
- Có động cơ học tập vì sự phát triển bản thân và nghĩa vụ với gia đình, xã hội. Yêu nghề, có hoài bão lập nghiệp và ý thức học tập suốt đời. Tham gia hoạt động rèn luyện sức khỏe và thể thao cộng đồng.
- Có nhận thức và ý thức rèn luyện đạo đức theo yêu cầu đặc thù của nghề nghiệp nhà giáo.
- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp, sử dụng thành thạo máy tính phục vụ các hoạt động công tác thông dụng. Có năng lực ngoại ngữ đạt từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (Tiếng Anh tổng quát trình độ B1 tương đương TOEIC  450).
- Sử dụng công nghệ dạy học và các phương pháp giảng dạy tiên tiến theo mục tiêu và triết lý giáo dục hiện đại.
- Có kỹ năng tin học đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng của ngành đào tạo ngoại trừ chuyên ngành đào tạo Công nghệ thông tin.
- Có trình độ tay nghề đạt chuẩn kỹ năng nghề bậc 3/5 theo qui định về chuẩn nhà giáo do Tổng cục GDNN ban hành.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; ...
- Làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, …theo chuyên ngành đào tạo.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 18 A00; A16; D01; D90 18.00 TO >= 8;TTNV <= 4
2018 38 A00; A16; D01; D90 17.02 TO >= 4.6;TTNV <= 1

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 12 1. Toán + Vật lý + Hóa học;2. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn ;3. Toán + Hóa học + Ngữ văn;4. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 24.10

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A16: Toán + KHTN + Văn
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh