Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số

Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340101ET; Mã trường: VKU; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2021

II. GIỚI THIỆU

Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đào tạo những cử nhân ngành Quản trị kinh doanh:
- Có đạo đức tốt để làm việc và có ích cho cộng đồng;
- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức toàn diện và chuyên sâu về quản lý hoạt động kinh doanh như marketing, thương mại điện tử, tài chính và khởi nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế số.
- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.
* CN Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số
- Có khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch & các đơn vị dịch vụ khác; xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing du lịch, phát triển tuyến điểm du lịch, quản trị điểm đến, quản lý dịch vụ du lịch hiệu quả trên nền tảng số.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng:
PLO1: Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng;
PLO2: Vận dụng kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực ngành, chuyên ngành.
PLO3: Đánh giá những thay đổi của môi trường kinh doanh trong bối cảnh biến đổi không ngừng và toàn cầu hóa và vận dụng được những chức năng cơ bản của nhà quản trị ở mức độ quản trị doanh nghiệp cấp trung.
PLO4: Phân tích được hoạt động kinh doanh, các lĩnh vực cơ bản trong tổ chức bao gồm quản trị, tài chính, nguồn nhân lực, marketing, thương mại điện tử.
PLO5: Có tư duy phản biện, tư duy đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp,
PLO6: Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực học tập suốt đời.
PLO7: Có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt trong lĩnh vực kinh doanh (Đạt chuẩn Tiếng Anh tương đương TOEIC 500).
PLO8: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa ứng dụng, công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề Quản trị kinh doanh
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành số phải đạt được:
PLO9c : Vận dụng các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị kinh doanh, tài chính, nhân sự, marketing, khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo làm nền tảng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề kinh doanh du lịch và lữ hành.
PLO10c : Vận dụng kiến thức về văn hóa, địa lý, lịch sử, các tuyến điểm du lịch để phân tích, thực hiện và đánh giá hoạt động kinh doanh du lịch & lữ hành
PLO11c : Có khả năng lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành, thiết kế và điều hành tour du lịch; tổ chức xúc tiến và bán sản phẩm du lịch trên nền tảng số
PLO12c : Có khả năng phân tích & đánh giá tâm lý, hành vi tiêu dùng của du khách trong kinh doanh dịch vụ du lịch trên nền tảng số

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ đảm nhận được các vị trí:
- Nhân viên tác nghiệp, quản lý, giám sát, điều hành ở các bộ phận trực tiếp cung ứng dịch vụ, chuyên viên trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú, vui chơi giải trí trong phạm vi quốc gia và quốc tế…
- Chuyên viên các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và lữ hành, các tổ chức phi Chính phủ về Du lịch lữ hành, lưu trú du lịch trong phạm vi quốc gia và quốc tế.
- Khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành.
Khả năng học tập sau khi ra trường:
- Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Du lịch trong và ngoài nước.
- Đủ trình độ và kỹ năng để học bằng đại học thứ 2 của các ngành kinh tế liên quan;
- Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học của ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành du lịch tại các trường trong và ngoài nước.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 33 1. Toán + Vật lý + Hóa học; 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh; 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh; 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
2021 33 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh" 20.50 TO >= 7;TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 21 1. Toán + Vật lý + Hóa học; 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh; 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh; 4. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
2021 21 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh4. Toán + Hóa học + Tiếng Anh" 20.50