Ngành Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (Ngành Kỹ thuật cơ khí)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: PFIEV; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1999

II. GIỚI THIỆU

Chuyên ngành Sản xuất tự động thuộc Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí.
Đào tạo kỹ sư có nền tảng vững vàng về khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật và năng lực ngoại ngữ tốt để làm việc trong môi trường quốc tế; có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tự động hóa sản xuất (cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa, điều khiển tự động, quản lý và tổ chức sản xuất); có khả năng thiết kế bộ phận, điều khiển, giám sát và bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất tự động; thiết kế sản phẩm cơ khí, điều khiển, bảo dưỡng các thiết bị tự động gia công cơ khí, các máy cơ khí chính xác; tổ chức và quản lý sản xuất các dây chuyền sản xuất tự động.

- Có khả năng tiếp cận kiến thức, công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa quá trình sản xuất, lĩnh vực thiết kế sản phẩm và công nghệ CAD/CAM/CNC, lĩnh vực quản lý và điều hành sản xuất.
- Có khả năng ứng dụng kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành vào lĩnh vực thiết kế, gia công sản phẩm, lĩnh vực tự động hóa quá trình sản xuất, lĩnh vực quản lý và điều hành quá trình sản xuất.
- Có khả năng phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm; áp dụng kết quả thực nghiệm trong cải tiến quá trình.
- Có khả năng áp dụng kiến thức trong việc thiết kế hệ thống cũng như thành phần.
- Có khả năng tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm.
- Có khả năng nhận dạng, phân tích, tham khảo tài liệu và thực tiễn để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật đặt ra.
- Có khả năng trình bày kết quả.
- Có khả năng nghiên cứu và tự học tập.
- Có khả năng hiểu biết về xã hội, môi trường.
- Có khả năng tiếp cận các thiết bị hiện đại trong dây chuyền sản xuất tự động, sử dụng thiết bị, công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.
- Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng.
- Ngoại ngữ đầu ra: Anh: TOEFL 500, Pháp DELF B1.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Các lĩnh vực làm việc chính:
- Làm các công việc kỹ thuật về lĩnh vực tự động hóa sản xuất, về lĩnh vực thiết kế sản phẩm và công nghệ CAD/CAM/CNC… tại các đơn vị sản xuất có trang bị dây chuyền thiết bị tự động hóa, thiết bị điều khiển theo chương trình số CNC.
- Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất tự động và robot công nghiệp; kiểm tra bảo dưỡng hệ thống thiết bị.
- Quản lý và tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang bị dây chuyền và thiết bị tự động hóa.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 50 A00; A01 17.55
2018 100 A00; D07 15.23

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 230 230

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D07: Toán + Hóa học + Tiếng Anh

VII. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Tổ chức đánh giá Thời điểm đánh giá Kết quả Ngày cấp Giá trị đến
CTI-ENAEE 2016 Đạt 09/01/2016 31/08/2022
CTI-ENAEE 2010 Đạt 09/01/2010 31/08/2016
CTI 2004 Đạt 03/02/2004 30/12/2010