Ngành Công nghệ sinh học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7420201; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2012

II. GIỚI THIỆU

Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất đã trở nên phổ biến, góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông - lâm - thuỷ sản; sản xuất vaccin và một số chế phẩm khác đã phục vụ cho việc bảo vệ sức khỏe nhân dân và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, theo nhiều số liệu thống kê khác nhau, ở nước ta nguồn nhân lực phục vụ cho CNSH đang thiếu về số lượng và yếu về chất lượng so với nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

VỀ KIẾN THỨC
Trang bị kiến thức cơ bản về những nguyên lí và ứng dụng của các quá trình sinh học có liên quan đến công nghệ sinh học cũng như phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Bồi dưỡng khả năng tự học, tự nghiên cứu và đủ năng lực để tiếp tục học tập nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức trong phạm vi ngành học.
VỀ KỸ NĂNG
Đào tạo sinh viên có khả năng nghiên cứu và thực hành sản xuất trong các lĩnh vực công nghệ sinh học động, thực vật; công nghệ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp, dược liệu và bảo vệ môi trường; có khả năng tư duy sáng tạo, tính chủ động cao, có phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành học.
VỀ THÁI ĐỘ
Chương trình nhằm đào tạo Cử nhân Công nghệ sinh học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có lòng say mê nghề nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Đảm nhận về kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực Nông – Lâm - Ngư nghiệp, Dược liệu, Chế biến và bảo quản thực phẩm, Khoa học môi trường...;
- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học của các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương;
- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về khoa học sự sống (sinh học, kỹ thuật sinh học và công nghệ Sinh học) ở các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học, cao đẳng...;
- Tham gia giảng dạy sinh học và công nghệ sinh học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông;
- Xây dựng, tạo lập và tham gia quản lý, điều hành trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghệ sinh học;
- Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Dược liệu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 60 B00; D08; A00 15.20
2018 30 B00; D08; A00 15.00

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 30 1. Sinh học + Hóa học + Toán ;2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh ;3. Toán + Vật lý + Hóa học 18.70

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 450 405

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học
     - D08: Toán + Tiếng Anh + Sinh học