Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510302; Mã trường: DSK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

II. GIỚI THIỆU

Công nghệ IoT(Internet of Things) là xu thế tất yếu trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, ngành Điện tử - Viễn thông với nền tảng hệ thống mạng truyền thông băng rộng, máy tính hiệu năng cao, hệ thống mạng lưới các cảm biến và thiết bị điện tử sẽ cung cấp các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến về xử lý, truyền dẫn; các giải pháp thông minh được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như chính phủ điện tử, giao thông thông minh, thành phố thông minh; các lĩnh vực khác như nông nghiệp, giáo dục, y tế .v.v.
Với mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức bao quát về khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn sâu và khả năng thực hành, ứng dụng trong lĩnh vực Điện tử- mát tính và viễn thông.
Người học được tiếp cận các kiến thức, công nghệ mới như mô hình hóa – mô phỏng, trí tuệ nhân tạo, điều khiển thông minh, lập trình hệ thống nhúng - vi điều khiển, công nghệ vi mạch; các kiến thức về lĩnh vực điện tử tin học như cơ sở dữ liệu, lập trình trên thiết bị di động, lập trình web, mạng máy tính, hệ thống thông tin, IoT . . .

Chuẩn đầu ra Cử nhân:
PLO1- Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.
PLO2- Có khả năng tiến hành kiểm tra, đo đạc, thực nghiệm, phân tích và giải thích kết quả để cải tiến các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.
PLO3- Có khả năng thiết kế các hệ thống, thành phần hệ thống hoặc quy trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.
PLO4- Có khả năng vận hành, bảo dưỡng các hệ thống, máy móc thiết bị trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.
PLO5- Có khả năng nhận thức về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong các tình huống và giải pháp kỹ thuật.
PLO6- Có khả năng thu thập, sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp và vận dụng kiến thức mới khi cần thiết thông qua việc sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
PLO7- Có khả năng giao tiếp bằng văn bản, lời nói, tài liệu kỹ thuật, đồ họa.
PLO8- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên môn, đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PLO9- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành thiết kế, điều khiển, mô phỏng, đo lường và truyền thông trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông
PLO10- Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
PLO11- Có khả năng nhận thức liên quan đến phản biện, khởi nghiệp; kỹ năng tổ chức điều hành, đánh giá và cải tiến hiệu quả các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.

Chuẩn đầu ra Kỹ sư:
PLO1- Có khả năng xác định, phát biểu và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông bằng cách áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ.
PLO2- Có khả năng phát triển và tiến hành thí nghiệm, phân tích, giải thích dữ liệu, đánh giá và đưa ra các kết luận, đề xuất về sử dụng các giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.
PLO3- Có khả năng thiết kế kỹ thuật trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông để đáp ứng các yêu cầu cụ thể có quan tâm đến con người, môi trường, cộng đồng và các vấn đề toàn cầu.
PLO4- Có khả năng vận hành, bảo dưỡng các hệ thống, máy móc thiết bị trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.
PLO5- Có khả năng nhận thức về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong các tình huống và giải pháp kỹ thuật.
PLO6- Có khả năng thu thập, sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp và vận dụng kiến thức mới khi cần thiết thông qua việc sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
PLO7- Có khả năng giao tiếp bằng văn bản, lời nói, tài liệu kỹ thuật, đồ họa.
PLO8- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên môn, đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PLO9- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành thiết kế, điều khiển, mô phỏng, đo lường và truyền thông trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông
PLO10- Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
PLO11- Có khả năng phản biện, tư duy khởi nghiệp; kỹ năng quản trị, quản lý, đánh giá và cải tiến hiệu quả các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

+ Kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật tại các cơ quan, sở, ngành hoạt động trong lĩnh vực Điện tử và Viễn thông
+ Kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật tại các tập đoàn, công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử viễn thông như Viettel, FPT, VTVcab. . .
+ Kỹ sư, chuyên viên làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến điều khiển, đo lường, lập trình nhúng, thiết kế vi mạch điện tử, sản xuất các thiết bị điện tử dân dụng và công nghiệp
+ Giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp có đào tạo ngành Điện tử- viễn thông

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 45 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn" 20.80
2021 53 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn" 19.45
2020 42 A00; A16; D01; D90 16.15
2019 36 A00; A16; D01; D90 16.25
2018 60 A00; A16; D01; D90 14.53

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 24 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn" 24.38
2021 17 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn" 20.17
2020 18 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Sinh học4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn" 18.10
2019 24 1. Toán + Vật lý + Hóa học ;2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh ;3. Toán + Hóa học + Sinh học;4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn 21.55