Ngành Công nghệ chế tạo máy

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510202; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1975

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm. Kỹ sư ngành Chế tạo máy có năng lực phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe; có nền tảng vững chắc về kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật và kiến thức chuyên môn; có kiến thức cơ bản về quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất; có kỹ năng thực hành cơ bản và tay nghề tốt; có kỹ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình ý tưởng, kế hoạch; có trình độ ngoại ngữ và tin học tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực Cơ khí chế tạo máy.

- Về kiến thức
Trang bị cho sinh viên các kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản như Toán, Lý, Hóa; các kiến thức cơ sở ngành; các kiến thức chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy bao gồm kiến thức về tính toán, thiết kế cơ khí trong hệ thống sản xuất chế tạo máy, tự động hoá quá trình sản xuất, các công nghệ sản xuất hiện đại, tổ chức và quản lý sản xuất.
- Về kỹ năng
* Phân tích, giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế chế tạo máy và chi tiết máy, hệ thống sản xuất và các loại sản phẩm là thiết bị phục vụ nền kinh tế quốc dân và cộng đồng; kỹ năng tự tổ chức thực hiện các quá trình gia công, sản xuất chi tiết máy và máy, từ khâu chuẩn bị cho đến gia công, chế tạo ra thành phẩm; kỹ năng quản lý, điều hành các quá trình gia công, điều hành hệ thống sản xuất cơ khí và hệ thống sản xuất công nghiệp có liên quan; kỹ năng về vận hành thiết bị, bảo quản, bảo dưỡng máy móc, thiết bị....; kỹ năng thu thập xử lý thông tin, phân tích các yêu cầu, giới hạn mục tiêu thiết kế qua các điều kiện ràng buộc; kỹ năng tìm lời giải qua các bước phân tích và các công cụ hỗ trợ.
* Giao tiếp: kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế, trang bị cho sinh viên có kiến thức ngoại ngữ nhất định trong tham khảo tài liệu chuyên môn và giao tiếp.
* Làm việc theo nhóm: trang bị cho sinh viên tinh thần đoàn kết hợp tác trong học tập và trong các hoạt động; phương pháp làm việc ở những vai trò khác nhau trong một tập thể, phương pháp tổ chức, quản lý để đạt được hiệu quả từ nhóm sinh viên với những trình độ chuyên môn, hoàn cảnh, sở thích, môi trường sống khác nhau
- Về thái độ
Trang bị cho sinh viên ý thức trách nhiệm đối với công việc, đối với cộng đồng, tinh thần hợp tác, tương trợ, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
- Tin học
Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản do Bộ TT&TT ban hành và sử dụng được các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành
- Ngoại ngữ
Chuẩn ngoại ngữ đầu ra: TOEIC 450

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Làm công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành tại các đơn vị sản xuất trong công nghiệp.
- Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất, chế tạo; kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang bị dây chuyền và thiết bị tự động hóa.
- Giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng.
- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa sản xuất

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 190 A00; A01 20.50
2018 130 A00; A01 19.00

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 4000 3920

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh