Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510701CLC; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1995

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm; Năm 2018, CTĐT đã được kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA).
Đào tạo kỹ sư tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển trong lĩnh vực công nghệ dầu khí và khai thác dầu, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu có khả năng:
1. Áp dụng các kiến thức, kỹ năng về toán, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, các thiết bị thí nghiệm, phần mềm mô phỏng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ hóa học, công nghệ dầu khí và khai thác dầu.
2. Triển khai các thí nghiệm, các phép đo tiêu chuẩn cũng như phân tích, đánh giá kết quả trong lĩnh vực công nghệ hóa học và dầu khí.
3. Áp dụng tư duy phản biện và tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề kỹ thuật chuyên ngành.
4. Lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
5. Nhận thức được trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong việc đánh giá tác động của các giải pháp kỹ thuật trong công nghệ hóa học và dầu khí đối với môi trường, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế.
6. Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả.
7. Thực hành giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong các ngữ cảnh khác nhau.
8. Vận hành và thiết kế tối ưu các thiết bị, dây chuyền công nghệ trong lĩnh vực công nghệ hóa học và dầu khí.
9. Vận dụng các kiến thức về quản lý dự án trong lĩnh vực công nghệ hóa học và dầu khí và liên ngành.
Chuẩn đầu ra tiếng Anh: TOIEC 600 điểm trở lên;
Chuẩn đầu ra tin học: theo qui định của Bộ TT-TT.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Các nhà máy /dự án lọc hoá dầu;
- Các nhà máy chế biến khí/dự án khí;
- Các công ty tư vấn & thiết kế dầu khí;
- Các viện nghiên cứu về dầu khí;
- Các công ty kinh doanh, dịch vụ, quản lý chất lượng sản phẩm dầu khí và hoá chất;
- Các công ty điều hành và khai thác dầu khí
- Các nhà máy sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hoá học
- Công tác giảng dạy/nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 25 A00; D07 16.20
2018 45 A00; D07 15.00

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 818 763

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - D07: Toán + Hóa học + Tiếng Anh