Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510303; Mã trường: DSK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2017

II. GIỚI THIỆU

Thời gian đào tạo 4 năm. SV tốt nghiệp có thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực điều khiển và tự động hóa; Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, khả năng tự nghiên cứu, làm chủ công nghệ; Kỹ năng mềm; Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học; Kỹ năng thiết kế, chế tạo và vận hành các hệ thống điều khiển và tự động hóa.

- Có khả năng vận dụng kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành trong công tác chuyên môn.
- Có khả năng xác định, phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
- Có khả năng nghiên cứu, thử nghiệm và khám phá công nghệ.
- Có khả năng nhận thức được nhu cầu học tập của bản thân và có khả năng học tập suốt đời.
- Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.
- Có khả năng giao tiếp, trình bày và báo cáo kết quả.
- Có khả năng hợp tác và làm việc theo nhóm để thực hiện công việc một cách hiệu quả.
- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, SV tốt nghiệp có năng lực ngoại ngữ đạt từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Có khả năng sử dụng tin học trong trong hoạt động chuyên môn, SV tốt nghiệp đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
- Có khả năng tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công và vận hành các hệ thống trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa đáp ứng các yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh xã hội và môi trường, doanh nghiệp và kinh doanh.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Kỹ sư thiết kế chế tạo và phát triển các sản phẩm điều khiển và tự động hóa tại các khu công nghiệp, các nhà máy, các đơn vị sản xuất trong nước, các đơn vị liên doanh, nước ngoài.
- Kỹ sư điều hành, vận hành, bảo trì các hệ thống sản xuất tự động hóa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.. trôngn đó có Robot, máy CNC, PLC, PC.
- Kỹ sư phụ trách kỹ thuật, lãnh đạo quản lý của các đơn vị dịch vụ chuyển giao công nghệ, xây dựng dự án, xuất nhập khẩu thiết bị...liên quan đến điều khiển và tự động hóa.
- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy bậc đại học, cao đẳng chuyên ngành điều khiển và tự động hóa; có khả năng học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học, trong cũng như ngoài nước

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 92 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn" 22.80
2020 56 A00; A16; D01; D90 21.67
2019 60 A00; A16; D01; D90 18.35
2018 60 A00; A16; D01; D90 15.50

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 28 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn" 23.99
2020 24 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Sinh học4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn" 18.17
2019 40 1. Toán + Vật lý + Hóa học ;2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh ;3. Toán + Hóa học + Sinh học;4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn 23.15