Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510105; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2007

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo trong 4,5 năm với 153 tín chỉ. Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng có đủ năng lực làm việc, nghiên cứu, sáng chế, thiết kế công nghệ và điều hành dây chuyền sản xuất Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng ; nghiên cứu, thiết kế, thi công, kiểm định các công trình thuộc các lĩnh vực Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Cầu, Đường, Công trình thuỷ..., cũng như chuyên sâu trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng.

- Chuẩn đầu ra:
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng:
1. Áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản vào công việc chuyên ngành.
2. Thiết kế sản xuất các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, đánh giá kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng.
3. Sử dụng thiết bị kỹ thuật để thí nghiệm và phân tích, xử lý số liệu.
4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên ngành.
5. Giao tiếp hiệu quả, thuyết trình và viết báo cáo.
6. Phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn.
7. Làm việc độc lập, tư duy phản biện, tổ chức và làm việc theo nhóm hiệu quả.
8. Hiểu biết về xã hội, môi trường, pháp luật và định hướng phát triển của đất nước.
9. Sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn.
10. Học tập suốt đời.
11. Có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với xã hội và môi trường.
- Tín học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
- Ngoại ngữ: TOEIC 450

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Quản lý chất lượng vật liệu và cấu kiện xây dựng (VL & CKXD);
- Tư vấn, thiết kế các dây chuyền sản xuất VL & CKXD;
- Thi công, ứng dụng vật liệu trong các công trình Xây dựng;
- Nghiên cứu, tổ chức sản xuất VL & CKXD;
- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các Trường Đại học, Viện nghiên cứu.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 60 A00; A01 18.50
2018 50 A00; A01 16.50

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 250 242

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh