Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510105; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2007

II. GIỚI THIỆU

Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng – Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng là ngành đầu tiên ở miền Trung và là cơ sở thứ 3 của cả nước đào tạo ngành này (sau Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Bách Khoa thành phố HCM). Với nhu cầu phát triển các vật liệu mới, vật liệu bền vững và thân thiện với môi trường, xây dựng và mở rộng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng nhằm phục vụ cho công cuộc phát triển hạ tầng như hiện nay thì số lượng kỹ sư Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng luôn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Đặc biệt trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, thì việc giám sát và kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng xây dựng càng được chú trọng hơn thì kỹ sư Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ và kỹ thuật trong phân tích, thiết kế, thi công, đánh giá và nghiên cứu các vấn đề thuộc chuyên ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng;
2. Có kỹ năng thực hành, thí nghiệm và phân tích, xử lý số liệu cơ bản trong chuyên ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng;
3. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp;
4. Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp;
5. Có khả năng làm việc nhóm; có kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
6. Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn; có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương;
7. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT và có khả năng sử dụng công cụ tính toán thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng;
8. Có khả năng hình thành ý tưởng thiết kế, thi công, lập kế hoạch, tham gia quản lý điều hành trong đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng hoặc dự án xây dựng phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Áp dụng kiến thức về Toán, khoa học, kỹ thuật gắn với chuyên ngành, liên ngành nhằm phân tích, thiết kế, thi công và giải quyết hiệu quả các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ, sản phẩm, quy trình, hệ thống trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội;
2. Có kỹ năng thực hành, thí nghiệm và phân tích, xử lý số liệu chuyên sâu trong chuyên nghành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng;
3. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp;
4. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu;
5. Có khả năng làm việc nhóm; có kỹ năng truyền đạt tri thức;
6. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn; có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương;
7. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT và sử dụng thành thạo một công cụ tính toán thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng;
8. Có kỹ năng hình thành ý tưởng thiết kế, tổ chức, quản trị toàn bộ dây chuyền công nghệ trong đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng hoặc dự án xây dựng; nghiên cứu, tư vấn các giải pháp công nghệ, vật liệu mới thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng phù hợp với các vị trí công việc:
- Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ;
- KCS nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng;
- Tư vấn giám sát, quản lý, kiểm soát chất lượng vật liệu, thi công vật liệu cho các dự án, công trình xây dựng;- Cán bộ kỹ thuật và quản lý trong các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng;
 Tư vấn thiết kế công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng phù hợp với các vị trí công việc:
 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
 KCS nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.
 Kỹ sư vật liệu dự án, kỹ thuật hiện trường cho các dự án, công trình xây dựng.
 Kiểm định vật liệu và cấu kiện vật liệu xây dựng.
 Thiết kế vận hành dây chuyền công nghệ chuyên sâu cho các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, thiết kế nhà máy.
 Phòng nghiên cứu, phát triển vật liệu mới.
 Quản lý kỹ thuật.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 15.00
2021 35 " A00;  A01" 20.05
2020 60 A00;  A01 19.30
2019 60 A00; A01 18.50
2018 50 A00; A01 16.50

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 15 A00 ;A01 23.73
2021 14 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 20.61
2020 18.00

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 250 242

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán , Lý , Hóa
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh