Ngành Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201CLC; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1992

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm.
Kỹ sư ngành Công nghệ Thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên; kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành; kỹ năng cá nhân, tự học, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm và năng lực ngoại ngữ để có thể làm việc trong các môi trường đa ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ thông tin:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức toán, khoa học cơ bản và khoa học kỹ thuật.
2. Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành, các kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán thực tế.
3. Có khả năng nhận biết, hình thành, giải quyết vấn đề và cải tiến liên tục.
4. Có khả năng tư duy sáng tạo để phát triển những sản phẩm mới.
5. Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
6. Có khả năng giao tiếp hiệu quả, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.
7. Có khả năng học tập suốt đời và hiểu biết các vấn đề đương đại.
8. Có hiểu biết rộng về ảnh hưởng của các giải pháp CNTT trong ngữ cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
9. Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Kỹ sư, trưởng nhóm, trưởng dự án tại các tổ chức/công ty tư vấn, thiết kế và phát triển phần mềm, hệ thống nhúng, hệ thống mạng, hệ thống thông tin và đảm bảo an toàn thông tin.
Nghiên cứu viên và giảng viên, giáo viên tại các trường, viện và tổ chức.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 60 A00; A01; D28 23.50
2018 45 A00; A01 20.60

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 6000 6000

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D28: Toán + Lý + Tiếng Nhật