Ngành Kinh tế xây dựng

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7580301; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2001

II. GIỚI THIỆU

Ngành Kinh tế Xây dựng trang bị người học các kiến thức và kỹ năng liên quan đến về Kinh tế và Xây dựng. Các nội dung về đánh giá lựa chọn dự án đầu tư xây dựng hiệu quả, quản lý dự án xây dựng, kiểm soát khối lượng và chí phí dự án, thi công, quản lý và vận hành trong lĩnh vực xây dựng. Mục tiêu của chương trình đào tạo Kinh tế Xây dựng là cung cấp nguồn lực tài năng cho thị trường lao động trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Kinh tế xây dựng.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế Xây dựng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học tự nhiên và cơ sở ngành vào thực hành, phân tích, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng.
2. Có khả năng đánh giá các vấn đề kinh tế, quản lý trong lĩnh vực xây dựng, xem xét đến bối cảnh doanh nghiệp, xã hội, môi trường.
3. Có kỹ năng xây dựng khả năng lập luận, phân tích, giải quyết vấn đề và tư duy hệ thống.
4. Có khả năng lĩnh hội và áp dụng các kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
5. Có khả năng thể hiện trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
6. Có kỹ năng tổ chức, quản lý và thực hành nhóm; lựa chọn chiến lược giao tiếp hiệu quả trong các ngữ cảnh khác nhau.
7. Có khả năng đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu TOEIC 450 hoặc tương đương; đạt kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
8. Có khả năng vận dụng hiệu quả các văn bản quy định Pháp luật liên quan đến ngành Xây dựng và chuyên ngành Kinh tế Xây dựng.
9. Có khả năng quản lý quá trình phát triển dự án đầu tư và xây dựng.
10. Có khả năng thiết lập kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kinh tế Xây dựng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng vận dụng kiến thức về Toán, khoa học tự nhiên và cơ sở ngành vào thiết kế, đánh giá và nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng.
2. Có khả năng phân tích các vấn đề kinh tế, quản lý chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng xem xét đến bối cảnh doanh nghiệp, xã hội, môi trường và phát triển bền vững.
3. Có kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên sâu và tư duy phản biện, tư duy hệ thống để giải quyết vấn đề chuyên môn thông qua sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
4. Có khả năng thể hiện kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác.
5. Có khả năng thực hành trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
6. Có kỹ năng tổ chức, quản lý và thực hành nhóm; ứng xử chuyên nghiệp trong các ngữ cảnh khác nhau và môi trường nghề nghiệp quốc tế.
7. Có khả năng đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu TOEIC 600 hoặc tương đương; đạt kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;
8. Có khả năng vận dụng hiệu quả và chuyên nghiệp các văn bản quy định Pháp luật liên quan đến ngành Xây dựng và chuyên ngành Kinh tế Xây dựng.
9. Có khả năng quản lý hiệu quả quá trình hình thành và phát triển dự án đầu tư và xây dựng.
10. Có khả năng xây dựng kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kinh tế Xây dựng phù hợp với các vị trí công việc:
 Làm việc cho nhà đầu tư và các tổ chức quản lý nguồn vốn đầu tư: Bộ phận đầu tư, Bộ phận thẩm định dự án, Bộ phận định giá xây dựng, Ban quản lý dự án;
 Làm việc cho Doanh nghiệp Xây dựng: Bộ phận đấu thầu, Bộ phận kế hoạch xây dựng, Ban quản lý công trường (đo bóc và kiểm soát khối lượng thi công (QS), thanh quyết toán công trình);
 Làm việc cho đơn vị tư vấn: Lập dự án đầu tư, Dự toán và thẩm tra dự toán, Tư vấn quản lý dự án, Lập hồ sơ mời thầu, Kiểm toán xây dựng cơ bản, Thanh quyết toán công trình;
 Làm việc tại các Sở, Ban ngành, Ngân hàng, tổ chức tín dụng: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý dự án, Bộ phận quản lý dự án thuộc các sở ban ngành khác, Bộ phận thẩm định, tín dụng tại các ngân hàng nhà nước và tư nhân.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Kinh tế Xây dựng phù hợp với các vị trí công việc:
 Làm việc cho nhà đầu tư và các tổ chức quản lý nguồn vốn đầu tư: Bộ phận lập kế hoạch, sắp xếp nguồn vốn, Bộ phận đầu tư, Bộ phận thẩm định dự án, cho vay, Bộ phận định giá xây dựng, Ban quản lý dự án;
 Làm việc cho Doanh nghiệp Xây dựng: Bộ phận đấu thầu, Bộ phận kế hoạch xây dựng, Ban quản lý công trường (Điều hành tổng thể dự án, kiểm soát chi phí, quản lý khối lượng thi công (QS), thanh quyết toán công trình);
 Làm việc cho đơn vị tư vấn: Lập dự án đầu tư, Dự toán và thẩm định dự toán, Tư vấn quản lý dự án, Lập hồ sơ mời thầu, Kiểm toán xây dựng cơ bản, Thanh quyết toán công trình;
 Làm việc tại các Sở, Ban ngành, Ngân hàng, tổ chức tín dụng: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý Dự án, Bộ phận xây dựng, Quản lý dự án thuộc các sở ban ngành khác, Bộ phận Thẩm định, tín dụng tại các ngân hàng nhà nước và tư nhân;
 Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 19.00
2021 20 " A00;  A01" 23.75
2020 22.10
2018 70 A00; A01 18.75

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 24 A00 ;A01 25.29
2021 15 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 26.10
2020 23.00