Ngành Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Ngoại thương)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340120; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1992

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đại học chuyên ngành Ngoại thương, thuộc ngành Kinh doanh Quốc tế là ngành học truyền thống của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, được hình thành từ năm 1992 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có đầy đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cũng như có phẩm chất chính trị và đạo đức kinh doanh tốt để tham gia vào thế giới kinh doanh quốc tế hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.
Chương trình đã đạt chuẩn AUN - QA (Asean University Network - Quality Assurance) và gắn kết với thực tiễn trên cơ sở khảo sát ý kiến của các bên liên quan như doanh nghiệp, chuyên gia và tham khảo chương trình đào tạo tương đương của các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
Bằng Cử nhân Kinh doanh Quốc tế (chuyên ngành Ngoại thương) sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc để sinh viên có thể đón đầu thách thức và nắm bắt cơ hội khi làm việc trong môi trường kinh doanh đa dạng, luôn thay đổi, vận động theo nhiều hướng khác nhau. Chương trình đồng thời chú trọng rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về tin học, ngoại ngữ cũng như ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và học tập suốt đời để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh.

PLO1 - Áp dụng được kiến thức nền tảng kinh tế, pháp luật, và quản lý để giải quyết các vấn đề thực tiễn
PLO2 - Áp dụng các khái niệm, lý thuyết, nguyên lý kinh doanh và kinh doanh quốc tế vào quá trình ra quyết định điều hành và quyết định chiến lược trong các tổ chức trong nước và quốc tế
PLO3 - Thực hiện được các giao dịch trong kinh doanh xuất nhập khẩu
PLO4 - Thực hiện được các hoạt động giao dịch của các tổ chức trong các ngành hoặc hoạt động hỗ trợ trong thương mại quốc tế như logistics, vận tải, hải quan, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư
PLO5 - Đề xuất các giải pháp hiệu quả trong các bối cảnh kinh doanh quốc tế
PLO6 - Giao tiếp một cách hiệu quả và chuyên nghiệp với việc sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành thích hợp trong bối cảnh kinh doanh quốc tế
PLO7 - Sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong công việc
PLO8 - Sử dụng các công nghệ và công cụ thống kê thích hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh và kinh doanh quốc tế
PLO9 - Có năng lực làm việc nhóm; năng lực tự chủ và trách nhiệm xã hội

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại các tập đoàn đa và xuyên quốc gia, các công ty xuất nhập khẩu và logistics, các tổ chức nghiên cứu thị trường và truyền thông, các tổ chức tài chính - ngân hàng, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội ngành nghề với các vị trí việc làm liên quan đến kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, truyền thông, marketing, nghiên cứu và phát triển thị trường, ngân hàng và tài chính. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội trở thành những nhà nghiên cứu, giảng viên cho các cơ sở đào tạo về kinh doanh, kinh doanh quốc tế, đặc biệt là ngoại thương.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 50 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh" 26.00
2021 50 A00 ; A01 ; D01 ; D90 26.75
2020 145 A00; A01; D01; D90 26.75
2019 165 A00; A01; D01; D90 24.00
2018 200 A00; A01; D01; D90 21.25

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 50 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 28.00
2021 50 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 27.50
2020 27.00

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 5000 4955

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán , Lý , Hóa
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán , Lý , Anh
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn , Toán , Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán , KHTN , Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh