Ngành Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7580301CLC; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2001

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm. Chương trình KTXD nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế xây dựng và quản lý dự án có chất lượng chính trị và đạo đức vững chắc, sức khỏe tốt, kiến thức cơ bản về toán và khoa học, chuyên môn cả lý thuyết và thực hành cá nhân và làm việc theo nhóm, ý thức phục vụ cao cho cộng đồng đáp ứng các yêu cầu phát triển của ngành và quốc gia.

- Chuẩn đầu ra: Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kinh tế Xây dựng được xây dựng để đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được các chuẩn đầu ra như sau:
1. Áp dụng kiến thức về toán, khoa học tự nhiên và cơ sở ngành vào lĩnh vực kinh tế xây dựng;
2. Đánh giá các vấn đề kinh tế - quản lý trong lĩnh vực xây dựng xem xét tác động đến bối cảnh kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển bền vững;
3. Phát triển lập luận, phân tích, giải quyết vấn đề và tư duy hệ thống;
4. Lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp;
5. Thể hiện trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;
6. Tổ chức, quản lý và thực hành nhóm;
7. Chọn lựa chiến lược giao tiếp hiệu quả trong các ngữ cảnh khác nhau và môi trường nghề nghiệp quốc tế;
8. Vận dụng hiệu quả các văn bản quy định Pháp luật liên quan đến ngành xây dựng và chuyên ngành Kinh tế xây dựng;
9. Quản lý quá trình phát triển dự án;
10. Thiết lập kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
* Tin học: Đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản” được ban hành kèm theo TT03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014
* Ngoại Ngữ: Sinh viên có năng lực Anh ngữ đạt từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc tương đương.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Kỹ sư kinh tế Xây dựng có thể làm quản lý dự án, quản lý kỹ thuật – công nghệ, quản lý tài chính, quản lý chất lượng, kiểm soát khối lượng (QS)…trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các công ty tư vấn, thiết kế, thi công và các cơ quan kiểm toán. Đồng thời, Kỹ sư Kinh tế Xây dựng có thể giảng dạy, nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án tại các trường đại học, các viện nghiên cứu.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 45 A00; A01 15.50
2018 45 A00; A01 15.05

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 1496 1496

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh