Ngành Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520103B; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 0

II. GIỚI THIỆU

Ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không được Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng phụ trách quản lý và đào tạo. Chuyên ngành đào tạo là sự kết hợp giữa hai lĩnh vực Cơ khí và Kỹ thuật hàng không. Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có nền tảng vững chắc về kiến thức khoa học tự nhiên, cơ sở kỹ thuật và kiến thức chuyên môn về Cơ khí hàng không, Cơ khí chính xác; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt, có năng lực nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương ứng với trình độ đào tạo (cử nhân/kỹ sư); có khả năng học tập suốt đời; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có sức khoẻ; có ý thức phục vụ cộng đồng, có trình độ ngoại ngữ và tin học, đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực sản xuất Cơ khí trong ngành hàng không - vũ trụ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học tự nhiên, cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Cơ khí hàng không, Cơ khí chính xác.
2. Có khả năng phân tích quá trình thiết kế-chế tạo chi tiết máy, hệ thống, thiết bị, dây chuyền sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, phân tích, đánh giá các hệ thống sản xuất trong lĩnh vực Cơ khí hàng không, Cơ khí chính xác.
3. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, có khả năng ứng xử phù hợp; có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng cập nhật kiến thức mới.
4. Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, công cụ tính toán, thiết kế, công cụ hỗ trợ và vận hành các thiết bị trong thực hành.
5. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, phát triển kỹ năng lãnh đạo, có khả năng truyền đạt tri thức.
6. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 500 hoặc tương đương; có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong các ngữ cảnh khác nhau; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
7. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế các sản phẩm cơ khí và lập kế hoạch, quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất cơ khí.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng các kiến thức về Toán, khoa học tự nhiên, cơ sở ngành và kỹ thuật gắn với chuyên ngành, liên ngành để giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí hàng không, Cơ khí chính xác.
2. Có khả năng thử nghiệm các quá trình, hệ thống trong cơ khí và phân tích kết quả.
3. Có khả năng thiết kế chi tiết máy, hệ thống, thiết bị, dây chuyền sản xuất và các thành phần phức tạp về công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí hàng không, Cơ khí chính xác.
4. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, có khả năng ứng xử phù hợp; có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng cập nhật kiến thức mới.
5. Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ thuật, công cụ tính toán, phân tích, hỗ trợ và vận hành các thiết bị trong thực hành cơ khí.
6. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, phát triển kỹ năng lãnh đạo, có khả năng truyền đạt tri thức.
7. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong các ngữ cảnh khác nhau; giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh trong công việc; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
8. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế, quy trình sản xuất, quản lý vòng đời sản phẩm, đánh giá tác động của các giải pháp kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế về kinh tế-xã hội, môi trường, chính trị, đạo đức, an toàn lao động, sản xuất và phát triển bền vững.
9. Có khả năng tổ chức, quản trị; có khả năng quản lý có hiệu quả và cải tiến các hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không phù hợp với các vị trí công việc:
 Chế tạo các chi tiết, linh kiện thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ và cơ khí chính xác.
 Vận hành, bảo trì và sửa chữa máy bay tại các hãng hàng không trong và ngoài nước, các cụm cảng hàng không, sân bay.
 Tham gia công tác tại các công ty dịch vụ kỹ thuật hàng không.
 Vận hành hệ thống ở phòng kỹ thuật, phòng sản xuất
 Làm việc trong các nhà máy liên quan đến lĩnh vực chế tạo máy, tự động hoá sản xuất.
 Ứng dụng các kiến thức về cơ khí hàng không, cơ khí chính xác vào các lĩnh vực liên quan khác.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không phù hợp với các vị trí công việc:
 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các chi tiết, linh kiện thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ và cơ khí chính xác.
 Quản lý về bảo trì và sửa chữa máy bay tại các hãng hàng không trong và ngoài nước, các cụm cảng hàng không, sân bay.
 Thiết kế và vận hành tại các công ty dịch vụ kỹ thuật hàng không.
 Thiết kế và vận hành hệ thống ở phòng kỹ thuật, phòng sản xuất.
 Nghiên cứu đánh giá chất lượng và tính năng hoạt động của máy bay.
 Làm việc trong các nhà máy liên quan đến lĩnh vực chế tạo máy, tự động hoá sản xuất.
 Nghiên cứu giảng dạy tại các viện nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực Cơ khí Chế tạo, động lực, các trường đại học trong và ngoài nước.
 Ứng dụng các kiến thức về cơ khí hàng không vào các lĩnh vực liên quan khác.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 22.15
2021 25 " A00;  A01" 23.80
2020 24.00

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 5 A00 ; A01 26.98
2021 5 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 26.48
2020 26.00