Ngành Kỹ thuật máy tính

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7480106; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2020

II. GIỚI THIỆU

Ngành Kỹ thuật Máy tính (Truyền thống/Đại trà) được Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng phụ trách quản lý và đào tạo. Ngành Kỹ thuật Máy tính thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin, là ngành học kết hợp kiến thức của cả hai lĩnh vực Điện tử và Công nghệ thông tin. Ngành Kỹ thuật Máy tính đào tạo các kiến thức liên quan đến nguyên lý, phương pháp thiết kế và phát triển các hệ thống phần cứng và phần mềm phục vụ cho hoạt động của các thiết bị phần cứng. Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật Máy tính, người học sẽ có kiến thức và kỹ năng để phân tích, thiết kế, và xây dựng hệ thống phần cứng và phần mềm trong các lĩnh vực: hệ thống nhúng, hệ thống Internet vạn vật (IoT), hệ thống xử lý tín hiệu/hình ảnh, hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống điện tử tương tự/số, công nghệ thiết kế vi mạch (chip), hệ thống điều khiển tự động,… Đồng thời, quá trình đào tạo cũng sẽ cung cấp cho người học các kỹ năng cần thiết để lập trình trên máy tính, điện thoại di động, vi điều khiển và vi xử lý,…

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Máy tính Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức Toán, khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ vào thực hành, phân tích, thiết kế, đánh giá và nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính.
2. Có khả năng tiến hành các thí nghiệm, phân tích và biểu diễn dữ liệu, sử dụng các kiến thức kỹ thuật để đưa ra các kết luận.
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
4. Có khả năng lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
5. Có khả năng làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp hiệu quả và sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính.
6. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
7. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch, quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Máy tính đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức Toán, khoa học cơ bản, kỹ thuật gắn với ngành và liên ngành nhằm phân tích, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính về sản phẩm, quy trình, hệ thống, công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội.
2. Có khả năng thiết kế, tiến hành các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và đưa ra các kết luận.
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu.
4. Có khả năng lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
5. Có khả năng làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp hiệu quả và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính; có khả năng truyền đạt tri thức.
6. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
7. Có kỹ năng tổ chức, quản trị; có khả năng quản lý hiệu quả và cải tiến các hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Máy tính có khả năng làm việc tại các vị trí liên quan đến thiết kế, vận hành, quản lý thiết bị và hệ thống trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính cho các công ty và tập đoàn quốc tế như Bosch, Hitachi, Intel, Samsung, Renesas, eSilicon, Savarti, Unitec,… và các công ty trong nước như FPT, MobiPhone, Viettel, Vinaphone, VNPT, Tổng công ty điện lực VN (EVN),…
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính có khả năng làm việc tại các vị trí liên quan đến nghiên cứu, thiết kế, vận hành, quản lý thiết bị và hệ thống, và quản trị trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính cho các công ty và tập đoàn quốc tế như Bosch, Hitachi, Intel, Samsung, Renesas, eSilicon, Savarti, Unitec,… và các công ty trong nước như FPT, MobiPhone, Viettel, Vinaphone, VNPT, Tổng công ty điện lực VN (EVN),…

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 26.00
2021 30 " A00;  A01" 25.85
2020 55 A00;  A01 25.65

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 10 A00;A01 28.75
2021 15 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 28.04
2020 26.00